Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
Būsto (aplinkos) pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamųjų patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. Prašymai dėl Būsto (aplinkos) pritaikymo priimami seniūnijose pagal pareiškėjų gyvenamąją vietą ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iki einamųjų metų kovo 1 d. Sudaroma būsto pritaikymo eilė: pareiškėjai suskirstomi pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygius: labai ryškius, ryškius ir vidutinius.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas prašymas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).

3. Neįgaliojo rašytinis sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu.

4. Neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo ar darbingumo lygį.

5. Išrašas ar jo kopija iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išduota asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones.

6. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys).

7. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija, jeigu asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar (ir) specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

8. Darbdavio pažyma (teikia dirbantys asmenys).

9. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinis laisvos formos sutikimas leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas.

10. Bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas (ne mažiau kaip 50 + 1 proc.), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus.
Teisės aktai
Pavadinimas Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437985
Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408
Pavadinimas Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445496
Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137 Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137
Pavadinimas Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-10
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445603
Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-10 Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-10
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda http://joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=3430
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A-462 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS4903
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems