Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas
Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatą privalo turėti
Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienyje įregistruotų juridinių asmenų filialai, Lietuvoje išgaunantys ar tiekiantys gamtinius sveikatos veiksnius, skirtus išoriškai naudoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti.
Sertifikuojami šie Lietuvoje išgaunami gamtiniai sveikatos veiksniai, išoriškai naudojami sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti:
1. jūros vanduo, išgaunamas iš maudyklų, kurių vandens kokybė, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 vertinama kaip puiki ir, kuriame bendra ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija yra ne mažesnė kaip 2,5 g/l;
2. mineralinis vanduo, kurio bendroji mineralizacija yra ne mažesnė kaip 4 g/l;
3. peloidai, kurių susiskaidymo laipsnis yra ne mažesnis kaip 40 procentų ir organinių medžiagų kiekis durpėse yra ne mažesnis kaip 20 procentų, o sapropeliuose − ne mažesnis kaip 10 procentų.
Prašymas ir kiti dokumentai priimami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Vidaus administravimo skyriuje; taip pat galima kreiptis paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu.
Sertifikatas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC Kauno departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Sertifikatas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Kita; Pradedant verslą
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas sertifikatas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti jūros vandens sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją (tik kai numatoma išgauti daugiau kaip 100 kubinių metrų jūros vandens per parą);
2. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti jūros vandenį, kuriame turi būti nurodyta:
2.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
2.2. vietovės ir maudyklos, iš kurios išgaunamas jūros vanduo, pavadinimas;
3. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
3.1. bendra jūros vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija, mg/l;
3.2. pagrindinės jūros vandens sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės, mg/l.

Pareiškėjas, siekiantis gauti mineralinio vandens sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją;
2. žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją;
3. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti mineralinį vandenį, kuriame turi būti nurodyta:
3.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
3.2. šaltinio, iš kurio gaunamas mineralinis vanduo, pavadinimas ir (arba) tam šaltiniui priklausančio gręžinio unikalus numeris;
3.3. mineralinio vandens šaltinio vietovės pavadinimas ir adresas;
4. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
4.1. bendra mineraliniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija, mg/l;
4.2. pagrindinės mineralinio vandens sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės, mg/l;
4.3. pagrindinių mineralinio vandens sudedamųjų dalių cheminė sudėtis, ekv proc.

Pareiškėjas, siekiantis gauti peloidų sertifikatą, tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu ar elektroniniu būdu pateikia:
1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes kopiją;
2. žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarties kopiją;
3. prašymą (elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu) sertifikuoti peloidus, kuriame turi būti nurodyta:
3.1. pareiškėjo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas) ir informacija, kokiu būdu pareiškėjas pageidauja gauti sertifikatą ir pranešimus;
3.2. peloidų telkinio pavadinimas, vietovės pavadinimas, adresas, identifikavimo numeris;
3.3. peloido pavadinimas (durpės, sapropelis ar kt.);
4. laboratorinių tyrimų protokolų, išduotų akredituotos arba atestuotos laboratorijos, kopijas, kuriose nurodyta:
4.1. peloidų susiskaidymo laipsnis, proc.;
4.2. organinių medžiagų kiekis, proc.;
4.3. kiti pagrindiniai peloidų fiziniai ir cheminiai rodikliai.

Pareiškėjas taip pat turi pateikti Radiacinės saugos centro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad gamtinių sveikatos veiksnių radioaktyvioji tarša neviršija HN 85:2011 nustatytų radionuklidų tūrinio aktyvumo lygių.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96A7BF684CB8/jCqiRawXDK
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“
Nuoroda http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS32031
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Nėra duomenų
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems