Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams; Viešojo sektoriaus subjektams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmens skundo ar pranešimo išnagrinėjimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenų skunduose, pranešimuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti juos teikiančių asmenų arba jų atstovų.
Kai asmens skundą ar pranešimą Inspekcijai paduoda asmens atstovas, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
Asmenų skundai ar pranešimai raštu, atsiųsti Inspekcijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, identifikuoti asmens ar jo atstovo parašą (pvz., .pdf formatu, faksimilinio ryšio priemonėmis), išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.
Raštu teikiamų skundų ar pranešimų, taip pat kitu pavadinimu pateiktų kreipimųsi į Inspekciją, jei pagal kreipimosi turinį šį kreipimąsi galima kvalifikuoti kaip skundą ar pranešimą, turinys:
a) institucijos, kuriai skundas ar pranešimas paduodamas, pavadinimas;
b) asmens, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos arba institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė, jei žinoma;
c) trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), adresai (buveinės), jei žinoma;
d) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data;
e) aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys dokumentai, jei tokie privalo būti;
f) skundžiamu veiksmu (neveikimu), sprendimu pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai;
g) asmens reikalavimas;
h) pridedamų dokumentų (jei tokie yra) sąrašas;
i) skundo ar pranešimo surašymo vieta ir data.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus teikiamą pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

Teikiant pranešimą paštu pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę Pasitikėjimo linijos nuostatai netaikomi.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, teikiant pranešimą apie savavališkas statybas per asmenų aptarnavimo stendą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:
a) konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;
b) statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus, teikiant pranešimą apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą per asmenų aptarnavimo stendą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:
a) tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
b) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės
Teisės aktai
Pavadinimas 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/auNowyYNdc https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1b1e28092ec11e380b38b32042e57ec/WuKZTUPVBGhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fce75a708ed811e7a3c4a5eb10f04386/CUjRLzADzf http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/virsininko-isakymai/kiti-isakymai
1)	Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; <br/>2)	Viešojo administravimo įstatymas; <br/>3)	Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5; <br/>4)	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;<br/>5)	Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.<br/><br/> 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.


Pavadinimas 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/auNowyYNdc https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1b1e28092ec11e380b38b32042e57ec/WuKZTUPVBG https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fce75a708ed811e7a3c4a5eb10f04386/CUjRLzADzf http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/virsininko-isakymai/kiti-isakymai
1)	Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; <br/>2)	Viešojo administravimo įstatymas; <br/>3)	Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5; <br/>4)	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;<br/>5)	Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.<br/> 1) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
2) Viešojo administravimo įstatymas;
3) Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5;
4) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-29 įsakymu Nr. 1V-105;
5) Inspekcijos viršininko 2017-01-16 įsakymas Nr. 1V-4 „Dėl prašymo, pranešimo, skundo rekvizitų patvirtinimo“.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS20294
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems