Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
Išlyga išduodama, kad galima būtų leisti tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentiekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai tiekti geriamąjį vandenį, kuriuo vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
Išlyga išduodama tik nustačius, kad jos taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus.
Išlyga taikoma (daroma) kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus. Jeigu ketinama antrą kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlyga), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) perduoda Europos komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo savo sprendimo antrą kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlygą) motyvus. Išlyga antrą kartą netaikoma (nedaroma) ilgiau kaip trejus metus. Gavus savivaldybės vykdomosios institucijos prašymą, NVSC gali prašyti Europos Komisijos leisti trečią kartą taikyti (daryti) nukrypti leidžiančią nuostatą (išlygą). Sprendimą dėl tokio prašymo Europos Komisija priima per tris mėnesius. Išlyga trečią kartą taikoma neilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
Savivaldybės vykdomosios institucijos prašymas pateikiamas raštu bet kokiu būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu (pasirašant elektroniniu parašu)).
Išlyga atiduodama tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
NVSC per du mėnesius praneša Europos Komisijai apie visas nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) kiekvienai individualiai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai, tiekiančiai vidutiniškai daugiau kaip 1000 kubinių metrų geriamojo vandens per parą arba geriamuoju vandeniu aprūpinančiai daugiau kaip 5000 asmenų, išskyrus nukrypti leidžiančias nuostatas (išlygas), taikomas (daromas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo III skyriaus 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Viešojo sektoriaus subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išlyga
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (laisva forma).
2. Toksinio (cheminio) rodiklio geriamajame vandenyje neatitikties nustatytiems reikalavimams priežastis ir išlygos taikymo motyvai.
3. Konkretus toksinis (cheminis) rodiklis, atitinkami ankstesnės priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius, rodiklio mažiausia ir didžiausia vertės bei mediana (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį).
4. Siūloma didžiausia laikinoji leidžiama rodiklio vertė.
5. Geografinė teritorija.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis.
7. Gyventojų skaičius ir žmonių, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, tikėtinas skaičius.
8. Maisto tvarkymo subjektų, kurioms gali turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio ar parametro vertės pažeidimo poveikio kiekvieno maisto tvarkymo subjekto gaminamų galutinių produktų saugai tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
9. Siūloma programinės priežiūros tvarka, raštu suderinta su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
10. Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės.
11. Numatoma gyventojų informavimo tvarka.
12. Siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė.
Pasibaigus išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo laikotarpiui, jei ketinama taikyti antrąją arba išskirtiniais atvejais − trečiąją išlygą, savivaldybės vykdomoji institucija NVSC pateikia prašymą ir aukščiau išvardintus dokumentus bei dokumentus, pagrindžiančius ankstesnės išlygos taikymo laikotarpiu vykdytų priemonių įgyvendinimą.

Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/hgcjCnKNmv
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/RyFevWFOyw
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS32054
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-05-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems