Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimas
Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus dublikato išdavimas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) ir statinio konservavimo projektą.
Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jeigu Inspekcija sustabdo statinio statybą (išskyrus savavališką), statytojo prašymu gali būti išduodamas leidimas atlikti statinio konservavimo darbus. Statytojas (užsakovas) prašymą Inspekcijai gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) ir statinio konservavimo projektą. Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus išduodamas per 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo, išnagrinėjus statinio konservavimo projektą ir nustačius, kad šiame projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Statinio konservavimo projekto sudėtis, išsami leidimų atlikti statinio konservavimo darbus išdavimo tvarka yra nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vtpsi.lt/node/1617
https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/dokumentu_formos.htm?a=displayItem&id=61
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jeigu Inspekcija sustabdo statinio statybą (išskyrus savavališką), statytojo prašymu gali būti išduodamas leidimas atlikti statinio konservavimo darbus. Statytojas (užsakovas) prašymą Inspekcijai gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) ir statinio konservavimo projektą. Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus išduodamas per 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo, išnagrinėjus statinio konservavimo projektą ir nustačius, kad šiame projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Statinio konservavimo projekto sudėtis, išsami leidimų atlikti statinio konservavimo darbus išdavimo tvarka yra nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);
Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);
Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=
LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);<br/>LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas  LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);<br/>Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013,  Nr. 131-6721);<br/>Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).<br/> LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3848);
Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);
Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
statinio konservavimas, leidimas atlikti statinio konservavimo darbus
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jeigu Inspekcija sustabdo statinio statybą (išskyrus savavališką), statytojo prašymu gali būti išduodamas leidimas atlikti statinio konservavimo darbus. Statytojas (užsakovas) prašymą Inspekcijai gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) ir statinio konservavimo projektą. Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus išduodamas per 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo, išnagrinėjus statinio konservavimo projektą ir nustačius, kad šiame projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Statinio konservavimo projekto sudėtis, išsami leidimų atlikti statinio konservavimo darbus išdavimo tvarka yra nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150).
PAS1382
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems