Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimas
Leidimo statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba > Leidimas statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimasLeidimo tęsti sustabdytą statybą; Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimo statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį LR teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), Inspekicjai pateikiamas prašymas (Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. Statybos, rekonstravimo projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys; jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, ši laikmena formuojama taip:
1. atskira rinkmena (failu), suteikus jai pavadinimą „Turinys“, pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytų statinio projekto rinkmenų sąrašas, nurodant kiekvienos rinkmenos bendrą puslapių skaičių, kiekvienoje rinkmenoje įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų puslapių skaičių;
2. kiekvienai statinio elektroninio projekto rinkmenai turi būti suteiktas pavadinimas, išreikštas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų tekstinių ir grafinių dokumentų spalva turi atitikti originalo spalvą; nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra“ ir statytojo (užsakovo) parašu; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena formuojama, pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;
4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.“.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), Inspekicjai pateikiamas prašymas (Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. Statybos, rekonstravimo projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys; jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, ši laikmena formuojama taip:
1. atskira rinkmena (failu), suteikus jai pavadinimą „Turinys“, pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytų statinio projekto rinkmenų sąrašas, nurodant kiekvienos rinkmenos bendrą puslapių skaičių, kiekvienoje rinkmenoje įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų puslapių skaičių;
2. kiekvienai statinio elektroninio projekto rinkmenai turi būti suteiktas pavadinimas, išreikštas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų tekstinių ir grafinių dokumentų spalva turi atitikti originalo spalvą; nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra“ ir statytojo (užsakovo) parašu; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena formuojama, pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;
4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.“.
Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba” (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.
Inspekcijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas patikrina:
1. ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 7 priede nurodytas išimtis), taip pat ar žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir ar jos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą; nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, arba jei žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, arba jos yra nustatytos, bet neįrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties (šių priežasčių) nepriimamas;
5. ar gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;
6. ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai.
Jei įvykdyti aukščiau nurodyti reikalavimai, Inspekcijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba” užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Paskelbus projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia IS „Infostatyba“, koks konkretus asmuo tikrins šį projektą. Projektas tikrinamas per Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytus terminus. Jei projektą tikrinančiam asmeniui trūko informacijos (paaiškinimų, dokumentų ar Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais – projekto popierinio varianto) ir jis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki projekto patikrinimo termino pabaigos dėl tokios informacijos pateikimo pagrįstai kreipėsi (apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“) į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), bet šis jos per 3 darbo dienas nepateikė, šiuo atveju projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi pavėluotų pateikti informaciją dienų skaičių, kuriuo pratęsiamas projekto patikrinimo terminas. Jei informacija nepateikiama iki projekto patikrinimo termino pabaigos, projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi savo nepritarimą projektui, kaip nepritarimo projektui motyvą nurodydamas informacijos nepateikimą, pridėdamas ir kitus nepritarimo projektui motyvus, jei jų yra, taip pat pagrįsto sprendimo nepritarti projektui (jei jis buvo priimtas) kopiją. Projektą tikrinantis asmuo privalo kreiptis į statytoją ar jo įgaliotą asmenį visais atvejais, kai kyla neaiškumų dėl projekto
Projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodyto projekto patikrinimo termino (įskaitant termino pratęsimą) pabaigos IS „Infostatyba” paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui. Nepritariant projektui,IS „Infostatyba” paskelbiami nepritarimo motyvai, nurodant konkrečius Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą projektui ir nepritarimo motyvus gauna per IS „Infostatyba” iškart po šio nepritarimo paskelbimo joje.
Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, paskelbiama IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą); apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant projekto patikrinimo termino pabaigos.
Per nustatytą projekto patikrinimo terminą (įskaitant termino pratęsimą) subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo projektui), laikoma, kad projektui subjektas pritaria. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas, norėdamas pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti projektui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) turi teisę raštu ar el. paštu kreiptis į savivaldybės administraciją su prašymu pakartotinai pateikti patikrinti projektą, pridėdamas motyvus, dėl kurių norima sprendimą pritarti ar nepritarti projektui pakeisti. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs sprendimo pakeitimo motyvus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nusprendžia, ar šie motyvai pagrįsti. Esant pagrįstiems sprendimo pakeitimo motyvams, prašymas patikrinti projektą teikiamas pakartotinai. Jei prašymas patikrinti projektą pateiktas ne pagal subjekto kompetenciją, subjektas turi teisę prašymą atmesti, apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“.
Jei per projekto patikrinimo terminą projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo projektui pagrįstumo, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoti suinteresuotų šalių (projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo, kt.) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą projektui arba pripažinti, kad pritarta projektui nepagrįstai. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.
Jei projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų projektą privalėjusių patikrinti subjektų pritarimai/nepritarimai projektui.
Jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai pateikiami Inspekcijai tiesiogiai. Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos anksčiau nurodytos procedūros. Informaciją apie projekto patikrinimo termino pratęsimą, projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.
Jei dėl techninių ar kitų kliūčių atlikti aukščiau nurodytas procedūras naudojantis IS „Infostatyba” nėra galimybės, jos atliekamos naudojantis Inspekcijos dokumentų valdymo sistema. Šiuo atveju prašymo pateikėjui Inspekcija išduoda (ar išsiunčia paštu) nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir specialiu el. paštu (specialiai sukurtu el. pašto adresu, skirtu informacijai apie projektų tikrinimo procedūras pateikti ir gauti), pridėdama minėto sąrašo kopiją, informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo į projektą tikrinančius subjektus per 3 darbo dienas kreipiasi tiesiogiai, pateikdamas laisvos formos prašymą patikrinti projektą ir pridėdamas kompiuterinę laikmeną su projekto įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais). Projektą pateikus pavėluotai, subjektas specialiu el. paštu informuoja Inspekciją apie projekto patikrinimo pratęsimą, nurodydamas pavėluotų pateikti projektą dienų skaičių; Inspekcija šią informaciją perduoda kitiems projektą tikrinantiems subjektams. Savo pritarimus/nepritarimus projektui subjektai pateikia statytojui ar jo įgaliotam asmeniui rašytine forma tiesiogiai arba paštu, o Inspekcija – specialiu el. paštu, pridėdami sprendimo pritarti/nepritarti projektui su įgaliotų asmenų parašais kopiją. Projekto tikrinimo metu subjektai ir Inspekcija visa informacija keičiasi specialiu el. paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“1 priedas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-410 (nuo 2011 m. liepos 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 61-2915) ir 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. D1-655 (nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d.) (Žin., 2012, Nr. 96-4934) redakcija)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), Inspekicjai pateikiamas prašymas (Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. Statybos, rekonstravimo projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys; jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, ši laikmena formuojama taip:
1. atskira rinkmena (failu), suteikus jai pavadinimą „Turinys“, pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytų statinio projekto rinkmenų sąrašas, nurodant kiekvienos rinkmenos bendrą puslapių skaičių, kiekvienoje rinkmenoje įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų puslapių skaičių;
2. kiekvienai statinio elektroninio projekto rinkmenai turi būti suteiktas pavadinimas, išreikštas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų tekstinių ir grafinių dokumentų spalva turi atitikti originalo spalvą; nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra“ ir statytojo (užsakovo) parašu; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena formuojama, pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;
4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.“.
Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba” (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.
Inspekcijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas patikrina:
1. ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 7 priede nurodytas išimtis), taip pat ar žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir ar jos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą; nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, arba jei žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, arba jos yra nustatytos, bet neįrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties (šių priežasčių) nepriimamas;
5. ar gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;
6. ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai.
Jei įvykdyti aukščiau nurodyti reikalavimai, Inspekcijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba” užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Paskelbus projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia IS „Infostatyba“, koks konkretus asmuo tikrins šį projektą. Projektas tikrinamas per Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytus terminus. Jei projektą tikrinančiam asmeniui trūko informacijos (paaiškinimų, dokumentų ar Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais – projekto popierinio varianto) ir jis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki projekto patikrinimo termino pabaigos dėl tokios informacijos pateikimo pagrįstai kreipėsi (apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“) į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), bet šis jos per 3 darbo dienas nepateikė, šiuo atveju projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi pavėluotų pateikti informaciją dienų skaičių, kuriuo pratęsiamas projekto patikrinimo terminas. Jei informacija nepateikiama iki projekto patikrinimo termino pabaigos, projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi savo nepritarimą projektui, kaip nepritarimo projektui motyvą nurodydamas informacijos nepateikimą, pridėdamas ir kitus nepritarimo projektui motyvus, jei jų yra, taip pat pagrįsto sprendimo nepritarti projektui (jei jis buvo priimtas) kopiją. Projektą tikrinantis asmuo privalo kreiptis į statytoją ar jo įgaliotą asmenį visais atvejais, kai kyla neaiškumų dėl projekto
Projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodyto projekto patikrinimo termino (įskaitant termino pratęsimą) pabaigos IS „Infostatyba” paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui. Nepritariant projektui,IS „Infostatyba” paskelbiami nepritarimo motyvai, nurodant konkrečius Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą projektui ir nepritarimo motyvus gauna per IS „Infostatyba” iškart po šio nepritarimo paskelbimo joje.
Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, paskelbiama IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą); apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant projekto patikrinimo termino pabaigos.
Per nustatytą projekto patikrinimo terminą (įskaitant termino pratęsimą) subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo projektui), laikoma, kad projektui subjektas pritaria. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas, norėdamas pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti projektui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) turi teisę raštu ar el. paštu kreiptis į savivaldybės administraciją su prašymu pakartotinai pateikti patikrinti projektą, pridėdamas motyvus, dėl kurių norima sprendimą pritarti ar nepritarti projektui pakeisti. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs sprendimo pakeitimo motyvus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nusprendžia, ar šie motyvai pagrįsti. Esant pagrįstiems sprendimo pakeitimo motyvams, prašymas patikrinti projektą teikiamas pakartotinai. Jei prašymas patikrinti projektą pateiktas ne pagal subjekto kompetenciją, subjektas turi teisę prašymą atmesti, apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“.
Jei per projekto patikrinimo terminą projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo projektui pagrįstumo, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoti suinteresuotų šalių (projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo, kt.) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą projektui arba pripažinti, kad pritarta projektui nepagrįstai. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.
Jei projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų projektą privalėjusių patikrinti subjektų pritarimai/nepritarimai projektui.
Jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai pateikiami Inspekcijai tiesiogiai. Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos anksčiau nurodytos procedūros. Informaciją apie projekto patikrinimo termino pratęsimą, projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.
Jei dėl techninių ar kitų kliūčių atlikti aukščiau nurodytas procedūras naudojantis IS „Infostatyba” nėra galimybės, jos atliekamos naudojantis Inspekcijos dokumentų valdymo sistema. Šiuo atveju prašymo pateikėjui Inspekcija išduoda (ar išsiunčia paštu) nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir specialiu el. paštu (specialiai sukurtu el. pašto adresu, skirtu informacijai apie projektų tikrinimo procedūras pateikti ir gauti), pridėdama minėto sąrašo kopiją, informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo į projektą tikrinančius subjektus per 3 darbo dienas kreipiasi tiesiogiai, pateikdamas laisvos formos prašymą patikrinti projektą ir pridėdamas kompiuterinę laikmeną su projekto įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais). Projektą pateikus pavėluotai, subjektas specialiu el. paštu informuoja Inspekciją apie projekto patikrinimo pratęsimą, nurodydamas pavėluotų pateikti projektą dienų skaičių; Inspekcija šią informaciją perduoda kitiems projektą tikrinantiems subjektams. Savo pritarimus/nepritarimus projektui subjektai pateikia statytojui ar jo įgaliotam asmeniui rašytine forma tiesiogiai arba paštu, o Inspekcija – specialiu el. paštu, pridėdami sprendimo pritarti/nepritarti projektui su įgaliotų asmenų parašais kopiją. Projekto tikrinimo metu subjektai ir Inspekcija visa informacija keičiasi specialiu el. paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR Vyriausybės 2010-09-29 nutarimas Nr. 1415 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429306
LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);<br/>LR Vyriausybės 2010-09-29 nutarimas Nr. 1415  „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119); <br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)<br/> LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR Vyriausybės 2010-09-29 nutarimas Nr. 1415 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
teritoriniai vandenys,
tarptautiniai vandenys,
kontinentinis šelfas, leidimas statyti, leidimas rekonstruoti
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), Inspekicjai pateikiamas prašymas (Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944)1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams. Statybos, rekonstravimo projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į kompiuterinę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys; jei statinio elektroninis projektas didesnis kaip 10 MB, ši laikmena formuojama taip:
1. atskira rinkmena (failu), suteikus jai pavadinimą „Turinys“, pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytų statinio projekto rinkmenų sąrašas, nurodant kiekvienos rinkmenos bendrą puslapių skaičių, kiekvienoje rinkmenoje įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų puslapių skaičių;
2. kiekvienai statinio elektroninio projekto rinkmenai turi būti suteiktas pavadinimas, išreikštas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
3. kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų tekstinių ir grafinių dokumentų spalva turi atitikti originalo spalvą; nesant dokumentų originalų, gali būti pateikiama šio dokumento kopija su žyma „Kopija tikra“ ir statytojo (užsakovo) parašu; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena formuojama, pateikiant kuo daugiau tekstinių ir / ar grafinių dokumentų;
4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png.“.
Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba” (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 6 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.
Inspekcijos valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas patikrina:
1. ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
2. ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; jei jų trūksta, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 6 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;
4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 7 priede nurodytas išimtis), taip pat ar žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir ar jos yra įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą; nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, arba jei žemės sklypui bei gretimiems žemės sklypams dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, arba jos yra nustatytos, bet neįrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties (šių priežasčių) nepriimamas;
5. ar gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;
6. ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai.
Jei įvykdyti aukščiau nurodyti reikalavimai, Inspekcijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba” užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Paskelbus projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia IS „Infostatyba“, koks konkretus asmuo tikrins šį projektą. Projektas tikrinamas per Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodytus terminus. Jei projektą tikrinančiam asmeniui trūko informacijos (paaiškinimų, dokumentų ar Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais – projekto popierinio varianto) ir jis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki projekto patikrinimo termino pabaigos dėl tokios informacijos pateikimo pagrįstai kreipėsi (apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“) į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), bet šis jos per 3 darbo dienas nepateikė, šiuo atveju projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi pavėluotų pateikti informaciją dienų skaičių, kuriuo pratęsiamas projekto patikrinimo terminas. Jei informacija nepateikiama iki projekto patikrinimo termino pabaigos, projektą tikrinantis asmuo IS „Infostatyba“ pažymi savo nepritarimą projektui, kaip nepritarimo projektui motyvą nurodydamas informacijos nepateikimą, pridėdamas ir kitus nepritarimo projektui motyvus, jei jų yra, taip pat pagrįsto sprendimo nepritarti projektui (jei jis buvo priimtas) kopiją. Projektą tikrinantis asmuo privalo kreiptis į statytoją ar jo įgaliotą asmenį visais atvejais, kai kyla neaiškumų dėl projekto
Projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 dalyje nurodyto projekto patikrinimo termino (įskaitant termino pratęsimą) pabaigos IS „Infostatyba” paskelbia savo pritarimą ar nepritarimą projektui. Nepritariant projektui,IS „Infostatyba” paskelbiami nepritarimo motyvai, nurodant konkrečius Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą projektui ir nepritarimo motyvus gauna per IS „Infostatyba” iškart po šio nepritarimo paskelbimo joje.
Jei projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas, paskelbiama IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą); apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant projekto patikrinimo termino pabaigos.
Per nustatytą projekto patikrinimo terminą (įskaitant termino pratęsimą) subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo projektui), laikoma, kad projektui subjektas pritaria. Jei statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas, norėdamas pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti projektui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) turi teisę raštu ar el. paštu kreiptis į savivaldybės administraciją su prašymu pakartotinai pateikti patikrinti projektą, pridėdamas motyvus, dėl kurių norima sprendimą pritarti ar nepritarti projektui pakeisti. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs sprendimo pakeitimo motyvus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nusprendžia, ar šie motyvai pagrįsti. Esant pagrįstiems sprendimo pakeitimo motyvams, prašymas patikrinti projektą teikiamas pakartotinai. Jei prašymas patikrinti projektą pateiktas ne pagal subjekto kompetenciją, subjektas turi teisę prašymą atmesti, apie tai paskelbdamas IS „Infostatyba“.
Jei per projekto patikrinimo terminą projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik tuo atveju, jei nepritaręs projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė savo nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo projektui pagrįstumo, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoti suinteresuotų šalių (projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo, kt.) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą projektui arba pripažinti, kad pritarta projektui nepagrįstai. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.
Jei projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba” ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų projektą privalėjusių patikrinti subjektų pritarimai/nepritarimai projektui.
Jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai pateikiami Inspekcijai tiesiogiai. Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos anksčiau nurodytos procedūros. Informaciją apie projekto patikrinimo termino pratęsimą, projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.
Jei dėl techninių ar kitų kliūčių atlikti aukščiau nurodytas procedūras naudojantis IS „Infostatyba” nėra galimybės, jos atliekamos naudojantis Inspekcijos dokumentų valdymo sistema. Šiuo atveju prašymo pateikėjui Inspekcija išduoda (ar išsiunčia paštu) nustatytos formos privalančių patikrinti projektą subjektų sąrašą ir specialiu el. paštu (specialiai sukurtu el. pašto adresu, skirtu informacijai apie projektų tikrinimo procedūras pateikti ir gauti), pridėdama minėto sąrašo kopiją, informuoja sąraše nurodytus subjektus apie jų prievolę patikrinti projektą. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo į projektą tikrinančius subjektus per 3 darbo dienas kreipiasi tiesiogiai, pateikdamas laisvos formos prašymą patikrinti projektą ir pridėdamas kompiuterinę laikmeną su projekto įrašu (nuskenuotą projektą su privalančių pasirašyti projektą asmenų parašais arba projektą, patvirtintą jų elektroniniais parašais). Projektą pateikus pavėluotai, subjektas specialiu el. paštu informuoja Inspekciją apie projekto patikrinimo pratęsimą, nurodydamas pavėluotų pateikti projektą dienų skaičių; Inspekcija šią informaciją perduoda kitiems projektą tikrinantiems subjektams. Savo pritarimus/nepritarimus projektui subjektai pateikia statytojui ar jo įgaliotam asmeniui rašytine forma tiesiogiai arba paštu, o Inspekcija – specialiu el. paštu, pridėdami sprendimo pritarti/nepritarti projektui su įgaliotų asmenų parašais kopiją. Projekto tikrinimo metu subjektai ir Inspekcija visa informacija keičiasi specialiu el. paštu.
PAS1387
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems