Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimas
Statybą leidžiantis dokumentas norint tęsti Inspekcijos sustabdytą statybą yra leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimui tęsti sustabdytą statybą gauti statytojas (užsakovas) privalo pašalinti LR statybos įstatymo 33 str. 2 d. nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti leidimą tęsti statinio statybą. Leidimas tęsti statinio statybą išduodamas, kai statytojas (užsakovas) Inspekcijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Statyba; Leidimas tęsti sustabdytą statybą; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Statytojas (užsakovas), norėdamas tęsti sustabdytą statybą, Inspekcijai (Inspekcijos teritoriniam padaliniui) tiesiogiai arba pasinaudodamas LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721)
Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statybą leidžiantis dokumentas norint tęsti Inspekcijos sustabdytą statybą yra leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimui tęsti sustabdytą statybą gauti statytojas (užsakovas) privalo pašalinti LR statybos įstatymo 33 str. 2 d. nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti leidimą tęsti statinio statybą. Leidimas tęsti statinio statybą išduodamas, kai statytojas (užsakovas) Inspekcijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos.
Leidimą tęsti sustabdytą statybą Inspekcijos pareigūnai išduoda vadovaudamiesi statybos techninius reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944).
Statytojas (užsakovas), norėdamas tęsti sustabdytą statybą, Inspekcijai tiesiogiai arba pasinaudodamas LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) (toliau – Įsakymas). Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“. Jei statybos sustabdymo priežastys pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos statytojui (užsakovui) išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko Įsakymu. Jei sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, apie tai statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu nurodant priežastis.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas leisti tęsti sustabdytą statybą
http://www.vtpsi.lt/node/1617
https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/dokumentu_formos.htm?a=displayItem&id=61
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statybą leidžiantis dokumentas norint tęsti Inspekcijos sustabdytą statybą yra leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimui tęsti sustabdytą statybą gauti statytojas (užsakovas) privalo pašalinti LR statybos įstatymo 33 str. 2 d. nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti leidimą tęsti statinio statybą. Leidimas tęsti statinio statybą išduodamas, kai statytojas (užsakovas) Inspekcijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos.
Leidimą tęsti sustabdytą statybą Inspekcijos pareigūnai išduoda vadovaudamiesi statybos techninius reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944).
Statytojas (užsakovas), norėdamas tęsti sustabdytą statybą, Inspekcijai tiesiogiai arba pasinaudodamas LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) (toliau – Įsakymas). Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“. Jei statybos sustabdymo priežastys pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos statytojui (užsakovui) išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko Įsakymu. Jei sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, apie tai statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu nurodant priežastis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803);
Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721)
Nuoroda #
LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);<br/>Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803);<br/>Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013,  Nr. 131-6721) LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803);
Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymas Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721)

Pastabos
galutinė
Raktažodžiai
sustabdyta statyba, leidimas tęsti sustabdytą statybą
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statybą leidžiantis dokumentas norint tęsti Inspekcijos sustabdytą statybą yra leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimui tęsti sustabdytą statybą gauti statytojas (užsakovas) privalo pašalinti LR statybos įstatymo 33 str. 2 d. nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti leidimą tęsti statinio statybą. Leidimas tęsti statinio statybą išduodamas, kai statytojas (užsakovas) Inspekcijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos.
Leidimą tęsti sustabdytą statybą Inspekcijos pareigūnai išduoda vadovaudamiesi statybos techninius reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944).
Statytojas (užsakovas), norėdamas tęsti sustabdytą statybą, Inspekcijai tiesiogiai arba pasinaudodamas LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ pateikia prašymą leisti tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 131-6721) (toliau – Įsakymas). Prašymą įgaliotas Inspekcijos pareigūnas per 3 darbo dienas įregistruoja IS „Infostatyba“ arba Inspekcijos dokumentų valdymo sistemoje, jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nėra galimybės įregistruoti prašymą IS „Infostatyba“. Jei statybos sustabdymo priežastys pašalintos, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos statytojui (užsakovui) išduoda leidimą tęsti sustabdytą statybą, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko Įsakymu. Jei sustabdytos statybos tęsti neleidžiama, apie tai statytojas (užsakovas) per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos informuojamas raštu nurodant priežastis.
PAS6771
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems