Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų atlikti žemės darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose išdavimas
Leidimas atlikti žemės darbus privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems bet kokius žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose, statant, griaunant, rekonstruojant pastatus, inžinerinius statinius, požemines komunikacijas, atliekant archeologinius tyrimus ir kitus darbus.
Likviduojant avarijas žemės darbų leidimas neišduodamas, jei avarijų likvidavimo darbai pradedami ir baigiami poilsio ir švenčių dienomis. Darbo dienomis avarijų likvidavimo atveju leidimas privalomas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Banko mokestinis pavedimas, kad sumokėta apskaičiuoto dydžio rinkliava.
2. Prašymas, kuriame nurodytas pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė.
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo išduotas leidimas statyti arba rekonstruoti, kai toks leidimas reikalingas.
4. Statybos darbų organizavimo projektas ar jo dalies kopija su žemės darbų vykdymo aprašu ir schema.
5. Žemės darbų schema, kurioje pažymėtas techninių eismo reguliavimo priemonių, saugumo aptvarų, pėsčiųjų perėjimo tiltelių, lankstų išdėstymas, suderinta su Šiaulių apskrities VPK Joniškio rajono PK Viešosios tvarkos skyriumi.
6. Schema, suderinta su keleivinio transporto vežėjais, jeigu kasinėjamoje gatvėje vyksta maršrutinių autobusų eismas.
7. Leidimas kirsti medžius, krūmus, jei toks reikalingas.
8. Garantinis dangų atstatymo įsipareigojimas ar sutartis su gatvių, šaligatvių dangą, skverų ir gazonų želdynus atstatančia įmone.
9. Raštiškas suderinimas su veikiančių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių savininkais (naudotojais, valdytojais), kurių apsaugos zonoje numatoma vykdyti žemės darbus.
10. Raštiškas suderinimas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu (vykdant darbus kultūros paveldo zonoje).
11. Raštiškas suderinimas su žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) ir kelio (gatvės) savininkais (valdytojais) dėl kelio atkūrimo, aplinkos sutvarkymo, žemės rekultivavimo.
12. Suderinimo su žemės savininkais (valdytojais) lapas, inžinerinius tinklus ir statinius eksploatuojančiomis įmonėmis, kai statybos leidimas nereikalingas.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268554
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“
Pavadinimas 2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-173 patvirtintas Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašas (su pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-163 ir 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-181)
Nuoroda http://www.joniskis.lt/docs/Docs/chooseDoc.php?id=4469
2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-173 patvirtintas Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašas (su pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-163 ir 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-181) 2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-173 patvirtintas Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašas (su pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-163 ir 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-181)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 288712070
Įmokos kodas: 53347
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT697300010146068107
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS30685
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems