Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje išdavimas
Inspekcija išduoda leidimus statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje.
Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą gali pateikti pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai Inspekcijai. Atsakymas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui įteikiamas per IS „Infostatyba“, raštu arba el. paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Viešojo sektoriaus subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas; Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Kita; Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimų statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norėdamas gauti leidimą statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje, statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą (statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., Nr. 116-5944) (toliau – Reglamentas) 1 priedas), LR Vyriausybės, sprendimą pritarti numatomai naujo statinio (-ių) statybai ir kitus LR statybos įstatymo 23 str. 7 d. išvardintus dokumentus Inspekcijai.
Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=171375
LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);<br/>LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091);<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);<br/>Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).<br/> LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
LR pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091);
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);
Inspekcijos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS20296
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Nėra duomenų
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems