Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas
Mirusiojo kūno laissez-passer (toliau – Leidimas) išduodamas asmenims, kurie nori iš Lietuvos į kitą valstybę pervežti mirusiojo kūno palaikus.
Pagal Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau – Susitarimas), mirusiųjų kūnų pervežimas yra tarptautinis žmogaus palaikų vežimas iš išsiuntimo valstybės į paskirties valstybę. Susitarimo nuostatos apima aukščiausius reikalavimus, kurie gali būti nustatyti mirusiųjų kūnų išsiuntimui iš Susitariančiosios Šalies, jų tranzitui per Susitariančiąją Šalį arba jų priėmimui Susitariančiosios Šalies teritorijoje.
Dokumentai leidimui gauti gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Vidaus administravimo skyrių, paštu, faksu ar el. būdu.
Kai pareiškėjas kreipiasi į kitą NVSC departamentą, jam nedelsiant perduodami Kauno departamento kontaktiniai duomenys arba dokumentai priimami ir nedelsiant elektroniniu paštu arba faksu persiunčiami Kauno departamentui.

Leidimas atiduodamas pareiškėjui užplombavus karstą NVSC Kauno departamentas organizuoja leidimo pristatymą NVSC departamentui, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, NVSC departamento valstybės tarnautojas atiduoda leidimą pareiškėjui).
Leidimas neišduodamas, jeigu:
1. pateiktame medicininiame mirties liudijime nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima užpildyti Leidimo skilties „mirties priežastis“, kaip to reikalaujama Susitarime;
2. iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka Susitarimo 6 straipsnyje keliamų reikalavimų.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas Mirusiojo kūno laissez-passer
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo taip pat turi pateikti:
1. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją;
2. įgaliojimą atstovauti laidojančiam asmeniui Leidimo išdavimo procese arba jo kopiją (jei kreipiasi įgaliotas asmuo);
3. medicininį mirties liudijimą ar mirties liudijimą arba jų kopijas;
4. tiekėjo karsto atitikties deklaraciją apie jo gamyboje panaudotas medžiagas, slėgio karsto viduje ir išorėje lyginimo prietaiso įrengimą (jei jis įrengtas), karsto sienelių storį ir kitus duomenis, reikalingus įvertinti karsto atitiktį Susitarimo 6 straipsnyje keliamiems reikalavimams;
5. pažymą iš balzamavimą arba autopsiją atlikusios įstaigos ar įmonės (jei yra atliktas balzamavimas ar autopsija), patvirtinančią, kad žmogaus palaikuose nėra pašalinių daiktų ar medžiagų, išskyrus tas, kurios yra būtinos balzamavimo ar autopsijos tikslu.
Dokumentai (išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/TxjPXlAOmv
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8643AA32B128
Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1273 „Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos paskyrimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.322774076F82/VkJkqIIJJM
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1273 „Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos paskyrimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1273 „Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos paskyrimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19F4805336AA/dJfOGTikhm
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo
Pavadinimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12
Nuoroda http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS32032
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems