Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus) ir vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur).
Atskirais atvejais, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus) ir vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai (204 Eur).
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pusryčius), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio. Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas išimties atvejais. Tam tikslui galima panaudoti iki 2 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Nemokami pusryčiai skiriami mokiniams, patyrusiems socialinę riziką.
Pareiškėjas - vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Prašymas-paraiška pateikiamas Joniškio rajono savivaldybės seniūnijoje, pagal gyvenamą vietą, raštu asmeniškai ,paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą asmenį..
Asmenį apie priimtą sprendimą informuoja Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo apie paskirtą socialinę paramą priėmimo dienos.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriamas nemokamas maitinimas mokiniams
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo(ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5.Žemės nuosavybės liudijimą arba pažymą apie turima (naudojama) žemę.
6.. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
6.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
6.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
6.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti.
7. Pažymą (pažymas) iš mokyklos, kad mokosi pagal bendro ugdymo programą (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ir negauna valstybės išlaikymo.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415195
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Pavadinimas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362605
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770
Pavadinimas Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5b2d770fc6711e39cfacd978b6fd9bb
Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89 Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS3684
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems