Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentas
patikrina, ar:

-Programoje pateikta išsami informacija apie tai, kokiais
aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės
sveikatai;-Ataskaitoje išsamiai išnagrinėti
jo kompetencijai priklausantys ir Programoje numatyti klausimai.Programą ir Ataskaitą rengia
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis aplinkos
ministro patvirtintais poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatais (toliau - Nuostatai).PAV programa: NVSC PAV programą išnagrinėja,
įvertina joje pateiktą informaciją ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos
pateikia motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui.
 NVSC turi teisę pateikti
motyvuotus reikalavimus PAV dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti programą. 
Tokiais atvejais PAV dokumentų
rengėjas papildo ar pataiso programą ir pakartotinai teikia ją NVSC, kuris per
5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos programą išnagrinėja, įvertina joje
pateiktą informaciją ir pateikia motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui.PAV ataskaita: NVSC išnagrinėja ir įvertina
ataskaitą ir kartu su ja pateiktą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
įvertinimą ir per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos pateikia PAV dokumentų
rengėjui savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai. Motyvuotose išvadose nurodoma: teisės aktų reikalavimais
pagrįstus motyvus dėl pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai;
kokiai konkrečiai alternatyvai pritaria ar nepritaria, jeigu ataskaitoje buvo nagrinėtos
alternatyvos; sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo
pradžios, jeigu tokias sąlygas galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus,
ir pateikti pagrįstą nuomonę dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos
kokybės ir numatomų priemonių numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti. 
NVSC turi teisę pateikti
motyvuotus reikalavimus, kad PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų
ataskaitą. PAV dokumentų rengėjas turi papildyti ar pataisyti ataskaitą ir
pakartotinai pateikti ją PAV subjektams. Šie ataskaitą išnagrinėja, įvertina ir
per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos pateikia motyvuotas išvadas dėl
ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo dokumentų rengėjui.Prašymą ir dokumentus galima
pateikti ir atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių. Taip pat
galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant
elektroniniu parašu).Prašymą ir dokumentus galima
pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios
vartai“ adresu https://www.epaslaugos.ltAtsakymas atiduodamas asmeniui
atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens
tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį
bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą Atsakymas gali būti siunčiamas paštu
registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą
pageidauja gauti paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams; Viešojo sektoriaus subjektams; Užsieniečiams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Kita
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pateikiama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos išnagrinėta ir motyvuota išvada.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą išnagrinėti Programą ir pateikti motyvuotą išvadą arba Prašymą išnagrinėti Ataskaitą ir pateikti motyvuotą išvadą dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
2. Programą arba Ataskaitą.
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/ChVziSUVex
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3016232D8C97/ahGqosBLdk
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2183C45EC87/UMxfyNqeAP
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS31995
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems