Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre
Duomenys Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre keičiami, kai:
1.pasikeičia traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų
priekabos (toliau – traktoriaus) savininkas arba daiktinės teisės į traktorių:
2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens
asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas), juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba
buveinės adresas);
3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;
4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;
5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio
numerio ženklas.
Keisti traktorių duomenis (teikti dokumentus) gali savininkai arba
jų atstovai, turintys atstovavimą patvirtinančius dokumentus (įgaliojimus). Fizinio asmens išduotas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu.
Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį
nuo įsigijimo dienos.
Savivaldybės administracija keičia Lietuvos Respublikos
teritorijoje esančių traktorių duomenis neatsižvelgdama į
traktoriaus savininko gyvenamosios vietos ar buveinės
registravimo vietą.
Raštiškas prašymas keisti traktoriaus duomenis savivaldybės administracijai pateikiamas tiesiogiai. Sumokėjus nustatyto
dydžio mokesčius, pakeičiami traktoriaus duomenys,
išduodamas registracijos liudijimas (praradus valstybinius
numerius, išduodami ir valstybiniai numeriai).
Kai atsisakoma keisti traktoriaus duomenis, savivaldybės administracija nurodo atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimo
apie tai raštu informuoja savininką arba jo atstovą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams; Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Atlikta techninė apžiūra
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1.Prašymas (prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas,
atliekantis registravimo procedūrą)
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktoriaus
duomenis keičia savininko atstovas
4. Ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas
5. Dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą
(pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo sąskaita faktūra
arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas, perdavimo-priėmimo aktas)
6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo liudijimas
7. Dokumentas su banko žymomis arba kvitais, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą
8. Civilinės metrikacijos įstaigos išduotas pavardės pakeitimo santuokos ar ištuokos liudijimas (pasikeitus fizinio asmens
pavardei);
9. Įmonės pavadinimo pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pasikeitus juridinio asmens pavadinimui);
10. Traktoriaus duomenų pasikeitimą patvirtinantys dokumentai (pasikeitus traktoriaus techniniams ir eksploataciniams duomenims).
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371542
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas  Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384.
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477080
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53047
Banko pavadinimas: AB „Swedbank"
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS3310
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2015-09-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems