Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Druskininkų savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Druskininkų savivaldybės administracija
Pavadinimas
Druskininkų savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus al. 18, Druskininkai LT-66119
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 13 55355
Fakso nr.
+370 3 13 55376
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:00
Paslaugos aprašas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

 

  Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių  žuvusiųjų tėvams (įtėviams),                                                        kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau – šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:  

1) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams –8 592 eurai;     

2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 444

eurai;                   

3) neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams –5156 eurai;

4) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties, pasibaigus įkalinimui, metu, šeimos nariams – 3291 euras.

  Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį.

   Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie jo pridedami visų reikiamų dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.   

     Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

  

Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių  žuvusiųjų tėvams (įtėviams),                                                        kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau – šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:                                                            1) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams –8 592

eurai;                                                                           2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 444

eurai;                   

3) neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams –5156 eurai;

4) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties, pasibaigus įkalinimui, metu, šeimos nariams – 3291 euras.

  Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį.

   Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie jo pridedami visų reikiamų dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.                                                                        Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Kompensacijų suteikimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau – šeimos nariai) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas), pateikia:
1. prašymą skirti vienkartinę pašalpą;
2. šeimos nario asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą pažymą arba pažymėjimą, patvirtinantį žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopiją;
4. Centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimą dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopiją;
5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimą, kitus giminystės ryšį įrodančius dokumentus arba šių dokumentų kopijas;*
6. žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;*
7. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
8. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia šeimos narys, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
* Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marytė Sasnauskaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vedėja
Telefonas: 831353708
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37083135574
El. paštas: parama@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalė Alūzienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 831352543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dale.aluziene@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Jaskelevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 831352543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.jaskeleviciene@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalė Jociunskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 831352543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dale.jociunskiene@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daivutė Kiaulevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 831352543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daivute.kiauleviciene@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Pocevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė danute.poceviciene@druskininkai.lt
Telefonas: 831352543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.poceviciene@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Valentukevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
Telefonas: 831347918
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.v@druskininkai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stasė Vievesienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 831343369
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: stase.v@druskininkai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo forma laisva. Prašyme privalu nurodyti ir visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra. Taip pat prašyme nurodomas vienkartinės pašalpos gavimo būdas, kuriuo pageidaujama gauti vienkartinę pašalpą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Prašyme privalu nurodyti ir visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra. Taip pat prašyme nurodomas vienkartinės pašalpos gavimo būdas, kuriuo pageidaujama gauti vienkartinę pašalpą.
Prašymo forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDE1F707F4EE/msazDyAwgO
Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1/qfwErlvhcp
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, rengdama ateinančių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą, indeksuoja vienkartinių pašalpų dydžius pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą praėjusių kalendorinių metų vidutinę metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą.
Iki atitinkamų kalendorinių metų sausio 30 d. indeksuoti vienkartinių pašalpų dydžiai tvirtinami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
Raktažodžiai
vienkartinė pašalpa, okupacijos dalyvių šeimoms
PAS3358
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-08-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems