Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pagėgių savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pagėgių savivaldybė
Pavadinimas
Pagėgių savivaldybė
Adresas
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044157482
Fakso nr.
+370 4 41 57874
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
1. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.
2. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais leidimo keitimas.
3. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas.
Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais), suskystintosiomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau – nefasuoti naftos produktai).
Išduodamas atskiras leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais konkrečioje prekybos vietoje (degalinėje).
Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Leidimas verstis prekyba naftos produktais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas verstis prekyba naftos produktais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas, išduotas leidimo dublikatas, leidimo pakeitimas, leidimo galiojimo panaikinimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Energetikos ministerijos nustatytos formos prašymas (asmeniškai pristato įmonės vadovas arba jo raštu įgaliotas asmuo);
2. degalinės priėmimo naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;
3. įregistruoto degalinės kasos aparato techninio paso kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;
4. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;
5. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso įmonei nuosavybės teise), kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;
6. Licencijos turėtojas gali verstis mažmenine prekyba tik licencijoje nurodytais nefasuotais naftos produktais.
Didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
2. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
3. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodoma:
1. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
2. prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;
3. prašomi įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkte nurodytus reikalavimus.

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo turimo leidimo rūšį, numerį ir išdavimo datą. Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);
4. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą ir (ar) gauti leidimo dublikatą, pateikia leidimus išduodančiai institucijai prašymą, kuriame papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data. Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52563
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Pocienė
Pareigos: Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044157386
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: i.pociene@pagegiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo užregistravimas, prašymo nagrinėjimas, sprendimo priėmimas, leidimo (ne)išdavimas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma rengiama pagal pridedamą šabloną
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimo dublikatas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EB14CFD3BEA
Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, leidimo keitimas, leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo užregistravimas, prašymo nagrinėjimas, sprendimo priėmimas, leidimo (ne)išdavimas.
PAS3929
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-12-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems