Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Pavadinimas
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Adresas
L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 27 19003
Fakso nr.
+370 5 27 52778
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinė procedūra

Nagrinėjamas skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ar jam pavaldžių įstaigų veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų, kuriais asmeniui galimai padaryta žala, pažeistos jo teisės ir teisėti interesai.

Skundas gali būti pateikiamas atvykus į Kalėjimų departamentą, siunčiamas paštu, elektroniniu paštu ar per pasiuntinį.

Administracinės procedūros sprendimas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į Kalėjimų departamentą, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas administracinės procedūros sprendimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skundas arba pranešimas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Robertas Krikštaponis
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052719003
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: robertas.krikstaponis@kaldep.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valerijus Vaiciukevičius
Pareigos: direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37052719040
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: valerij.vincukevic@kaldep.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vainius Šarmavičius
Pareigos: direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37052719020
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vainius.sarmavicius@kaldep.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Skundo ar prane6imo forma laisva. Skundai ar pranešimai turi būti asmens pasirašyti, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, buveinės adresas ir duomenys ryšiui palaikyti.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, Kalėjimų departamentas ją gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“
Nuoroda www.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.83679
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/>2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“<br/>3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“<br/> 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“

Pastabos
Prašymas ar skundas Kalėjimų departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ar kito įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas:
1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar juridinio asmens pavadinimo, adreso bei kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį;
2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;
3) jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir Kalėjimų departamentas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;
4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs Kalėjimų departamentas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
5) jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

Raktažodžiai
Skundas, prašymas, administracinė procedūra
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
PAS35435
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems