Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinės procedūros vykdymas

Pareiškėjai (fiziniai ar juridiniai asmenys) pateikia (tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (šiuo būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu), per kurjerį, faksu) Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) laisvos formos rašytinį kreipimąsi, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Jeigu VASPVT neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar VASPVT jau yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat, jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas administracinės procedūros sprendimas.Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Skundas, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
2. Jei asmens vardu į VASPVT kreipiasi jo atstovas, skunde jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
3. Gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, jeigu jų nėra valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Nausėdienė
Pareigos: Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.nausediene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Sruogienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.sruogiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Darius Giruckas
Pareigos: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: darius.giruckas@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Karavackaitė
Pareigos: Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.karavackaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Neringa Puidokienė
Pareigos: Sveikatos technologijų skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.puidokiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimantas Gagys
Pareigos: Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rimantas.gagys@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Markauskienė
Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: indre.markauskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia skundą raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į VASPVT, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis).
2. Asmens pageidavimu, įteikiama arba išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
3. Pradedama administracinė procedūra, kuri turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
4. Asmeniui, dėl kurio skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.
5. Jeigu VASPVT neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.
6.Skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar VASPVT jau yra priėmusi administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat, jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos skundas, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
Jei kreipiasi asmens atstovas, skunde nurodomas atstovo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, atstovaujamas asmuo bei pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas. Skundas turi būti pasirašytas asmens ar jo atstovo.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/sAhLCjWFUm
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Skundas, skundo nagrinėjimas, administracinė procedūra, asmenų aptarnavimas
PAS34618
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-04-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems