Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I, III 8:00 – 17:00, II, IV 8:00 – 18.00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinių nusižengimų registro duomenų pažymų ir išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Administracinių nusižengimų registro (toliau – registras) duomenų pažymos ir išrašai teikiami pagal pareiškėjo (fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens) prašymą, kuris gali būti teikiamas tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), siunčiamas paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis. Parengtus registro duomenis asmuo ar jo atstovas gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti elektroninėmis priemonėmis arba asmens pageidavimu – paštu, prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateiktas Administracinių nusižengimų registro duomenų pažyma ar išrašas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fizinis asmuo, kreipdamasis dėl registro duomenų pažymos ar išrašo tiesiogiai, pateikia rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, pridedama pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu, papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Juridinis asmuo, kreipdamasis dėl registro duomenų pažymos ar išrašo tiesiogiai, paštu ar per pasiuntinį, pateikia rašytinį prašymą. Jeigu dėl registro duomenų išrašo ar kitų dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu, papildomai pateikiami atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, papildomai pridedamos atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtintos notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacijos apdorojimo ir statistikos skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja
Telefonas: +37052198649
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.rukseniene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/vHQgxeujLp
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b0c0ee048e511e6b5d09300a16a686c
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas
Pavadinimas Administracinių nusižengimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5bad70cdb211e68d5e8b3a36d1fab2
Administracinių nusižengimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų  registro nuostatų patvirtinimo“ Administracinių nusižengimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
Pažymos, išrašai
PAS32431
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-09-08
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems