Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Rokiškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Rokiškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Rokiškio rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 94, Rokiškis
Adresas internete
Telefonas
+370 4 58 71233
Faksas
+370 4 58 71420
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems, kad būtų suteiktas / pakeistas numeris (adresas) jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui: žemės sklypams su pastatais, pastatams ar jų kompleksams, patalpoms ir butams.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją arba siunčiant paštu).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu arba atsiima asmeniškai atvykus į seniūniją.
Apie suteiktus adresus informaciją galima rasti internetiniame puslapyje www.registrucentras.lt
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikiamas, pakeičiamas arba panaikinamas adresas ir (ar) numeris.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Leidimo statybai kopija (kai bus vykdoma nauja statyba) (kai adreso reikia žemės sklypui, statiniui);
4. Sklypo plano kopija (kai adreso reikia žemės sklypui, statiniui);
5. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo, statinio, patalpos-priklausomai nuo to kam reikia adreso) arba pirkimo-pardavimo (dovanojimo) sutarties kopija;
6. Valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (namo, statinio, patalpos) įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopijos;
7. Patalpų (buto) plano kopijos;
8. Susitarimai dėl turto atsidalinimo iš bendrosios nuosavybės, pateikiama atskirais atvejais;
9. Teismo sprendimai, pateikiama atskirais atvejais;
10. Nekilnojamojo turto įsigijimo sutartys, pateikiama atskirais atvejais.

DĖL NUMERIO BUTUI (PATALPAI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Buto (-ų) (patalpos (-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
4. Statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiama patalpų naudojimosi paskirtis);
5. Buto (-ų) (patalpos (-ų)) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai) (esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
6. Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas) (kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

DĖL ADRESO ŽEMĖS SKLYPUI (PASTATUI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma (suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui);
4. Statinio (-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma) (esamo statinio (-nių);
5. Statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
6. Teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) (naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Nr.);
7. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema (įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams);
8. Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas) (kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arūnas Krasauskas
Pareigos: Rokiškio miesto seniūnas
Telefonas: +37045833571
Mobilusis telefonas: +37069653055
Faksas: +370845833571
El. paštas: miestseniun@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Janulienė
Pareigos: Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37045852548
Mobilusis telefonas: +37061565345
Faksas: +37045852548
El. paštas: d.januliene@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ramunė Širvinskienė
Pareigos: Kriaunų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +370 458 41824
Mobilusis telefonas: +370 620 32282
Faksas: +370 458 41830
El. paštas: rokiskio.kriaunu@seniunija.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdas Adamonis
Pareigos: Juodupės seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37045857175
Mobilusis telefonas: +37061524296
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vadamonis@gmail.com
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eugenijus Narkūnas
Pareigos: Obelių seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37045871638
Mobilusis telefonas: +37069816472
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: e.narkunas@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Romualdas Varanius
Pareigos: Pandėlio seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37045879260
Mobilusis telefonas: +37068711726
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pandelys@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Baltuškaitė
Pareigos: Jūžintų seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37045844224
Mobilusis telefonas: +37068231971
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: juzintai@rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Algirdas Kulys
Pareigos: Juodupės seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37045842725
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: algirdas.kulys@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: SIGITA GASIŪNIENĖ
Pareigos: Panemunėlio seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045863332
Mobilusis telefonas: +37068654698
Faksas: +37045863332
El. paštas: seniunija@panemunelis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laimutė Vilimavičienė
Pareigos: Kamajų seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37045827174
Mobilusis telefonas: +37061294668
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: l.vilimaviciene@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo, pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą , seniūnijai pateikia asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus dokumentus reikalingus adresui suteikti , užpildo prašymo formą;
2. Seniūnijos darbuotojas priima prašymą , patikrina pateiktus dokumentus ir užregistruoja dokumentų registre;
3. Seniūnijos darbuotojas parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl numerio suteikimo adreso objektui ir siunčia į savivaldybės administraciją;
4. Savivaldybės administracijos direktorius patvirtina įsakymą;
5. Kanceliarijos skyrius persiunčia seniūnijai įsakymą;
6. Seniūnijos darbuotojas suveda duomenis į VĮ Registrų centro Adresų suteikimo informacinę sistemą;
7. VĮ Registrų centro Adresų registro darbuotojas įregistruoja numerį Adresų suteikimo informacinėje sistemoje ir suformuoja adreso išrašą;
8. Seniūnijos darbuotojas prisijungęs prie Adresų suteikimo informacinės sistemos išsispausdina adreso išrašą ir informuoja paslaugos gavėją apie suteiktą adresą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Prašymas (1 forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus sklypus, pastatus (butus, patalpas) ir teises į juos.
4. Leidimo statybai kopija (jei bus vykdoma nauja statyba).
5. Žemės sklypo plano, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą, kopija, kai adresas suteikiamas sklypui ar pastatui.
6. Pastato, kuriame yra butas, aukštų plano kopija, kai adresas suteikiamas butui.
7. Suderintas patalpos, buto pertvarkymo (sujungimo / atskyrimo) projektas, kai adresas (numeris) suteikiamas butui pertvarkomame pastate.
8. Bendrasavininkų, bendraturčių sutikimai ar susitarimai dėl turto atsidalinimo iš bendrosios nuosavybės (jeigu tai būtina).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183);
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. IV-57,,Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 12-541).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183);<br/>2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. IV-57,,Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 12-541). 1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183);
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. IV-57,,Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 12-541).

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
adresas, numeris
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo, pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą , seniūnijai pateikia asmens tapatybę patvirtinančius ir kitus dokumentus reikalingus adresui suteikti , užpildo prašymo formą;
2. Seniūnijos darbuotojas priima prašymą , patikrina pateiktus dokumentus ir užregistruoja dokumentų registre;
3. Seniūnijos darbuotojas parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl numerio suteikimo adreso objektui ir siunčia į savivaldybės administraciją;
4. Savivaldybės administracijos direktorius patvirtina įsakymą;
5. Kanceliarijos skyrius persiunčia seniūnijai įsakymą;
6. Seniūnijos darbuotojas suveda duomenis į VĮ Registrų centro Adresų suteikimo informacinę sistemą;
7. VĮ Registrų centro Adresų registro darbuotojas įregistruoja numerį Adresų suteikimo informacinėje sistemoje ir suformuoja adreso išrašą;
8. Seniūnijos darbuotojas prisijungęs prie Adresų suteikimo informacinės sistemos išsispausdina adreso išrašą ir informuoja paslaugos gavėją apie suteiktą adresą.
PAS3062
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems