Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+370 5 21 25604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45.
Paslaugos aprašas
Akcizų grąžinimas/įskaitymas

Mokesčių mokėtojai turi teisę susigrąžinti arba įskaityti už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Mokesčių permokų įskaitymas / grąžinimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Grąžinti/įskaityti akcizai.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su FR0396 formos prašymu asmuo turi atitinkmai pateikti:
1. gaunamų sąskaitų faktūrų (gaunamų PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas, akcizų apskaičiavimo dokumentų kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;
2. Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5–8 punktuose nurodytų produktų gamybos receptūros išeigas ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas;
3. dokumentus, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ nurodytus reikalavimus, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas.
Kartu su FR0397 formos prašymu asmuo turi atitinkamai pateikti:
1. gaunamų sąskaitų faktūrų (gaunamų PVM sąskaitų faktūrų), kuriose nurodyta akcizų suma, kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;
2. jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą Europos Sąjungos valstybę narę – dokumentus, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę; įrodymus, kad elektros energija panaudota Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais; jeigu elektros energija pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – įrodymus, kad atitinkamas elektros energijos kiekis pagamintas, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;
3. jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, buvo eksportuotos – teisės aktų nustatytus eksporto faktą įrodančius dokumentus;
4. dokumentus, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;
5. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę komerciniams tikslams, taip pat Akcizų įstatymo 15 straipsnio 11 dalyje nurodytą patvirtintą supaprastinto akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento egzempliorių ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės patvirtinimą ar kitokius įrodymus, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų;
6. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, ir kompetentingos kitos Europos Sąjungos valstybės narės institucijos patvirtinimas ar kitokie įrodymai, kad už šias prekes toje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba šios prekės toje valstybėje narėje gali būti atleidžiamos nuo akcizų;
7. įrodymus, kad 271019 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, ir įrodymus, kad už šiuos energinius produktus toje valstybėje narėje akcizai sumokėti, jų sumokėjimas garantuotas arba šie energiniai produktai toje valstybėje narėje gali būti atleidžiami nuo akcizų ar neapmokestinami akcizais;
8. dokumentus, kuriais įrodomas kaitinamojo tabako produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais, ir kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks kaitinamojo tabako produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais tikslais;
9. dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai Lietuvos Respublikoje yra sumokėti, kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;
10. įrodymus, kad energiniai produktai, pagaminti, naudojant kitus energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, nėra akcizų objektas, taip pat dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis sunaudotas gamybai ir koks kiekis pagamintas;
11. įrodymus, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai yra sumokėti Lietuvos Respublikoje, yra panaudotos kitais Akcizų įstatyme nurodytais tikslais.


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akcizų administravimo departamentas, Aptarnavimo skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37052687573
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irmantas.gudas@vmi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atitinkami dokumentai pristatomi į Valstybinę mokesčių inspekciją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5—8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma.
http://www.vmi.lt/cms/formos?p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=FR0396

Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 forma.
http://www.vmi.lt/cms/formos?p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=FR0397
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijunkite prie Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas“, pasirinkite reikiamą formą, toliau sekite vedlio nurodymus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E1D301256F/asr
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.483A0EF1DEA0/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E99E6D5E7/asr
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.609D0D1B71D3/asr
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
akcizai, grąžinimai
PAS1188
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems