Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Pavadinimas
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Adresas
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052163385
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Akto apie saugomų gyvūnų pagausėjimą aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose (jauniklių atsivedimą ar paukščių išsiritinimą) išdavimas

Apie kiekvieną saugomos rūšies, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, ir gyvūnų, saugomų pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinę prekybos konvenciją (CITES), pagausėjimo (jauniklių atsivedimo, išsiritimo) faktą aptvarų, voljerų ar kitų statinių naudotojas per 10 darbo dienų nuo jauniklių atsivedimo ar išsiritimo fakto turi raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas), kuris gyvūnų pagausėjimo faktą įformina aktu per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu veisiami gyvūnai, kurių pagausėjimo neįmanoma tiksliai nustatyti (pvz., medicininės dėlės), jų skaičiaus pokytis įvertinamas apytiksliai ne rečiau kaip kartą per metus surašant patikrinimo aktą. Asmens prašymas ir Departamento išduodamas aktas gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją ar įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ir elektroniniu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas aktas apie saugomų gyvūnų pagausėjimą aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose (jauniklių atsivedimą ar paukščių išsiritinimą). 

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti:
1) prašymą;
2) dokumentus patvirtinančius teisėtą saugomų rūšių įsigijimą Lietuvos Respublikoje ir jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybės);
3) leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus;
4) veisiant saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, turėti parengtas ir suderintas su Aplinkos ministerija mokslines programas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37067757090
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alytaus.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037320704
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kauno.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061466204
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: klaipedos.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034397800
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marijampoles.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061991771
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: panevezio.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37041524143
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: siauliu.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37038969662
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: utenos.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061481474
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilniaus.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378575/asr
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.219902
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl duomenų kaupimo apie Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšis“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232329?jfwid=32wf6lrn
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl duomenų kaupimo apie Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšis“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl duomenų kaupimo apie Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšis“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.131245?jfwid=rivwzvpvg
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-358 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324097/KYDttEfsKK
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-358 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-358 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Asmuo turi teisę apskųsti Aplinkos apsaugos departamento valdybos priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat vilkinimą atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, arba per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas; saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašas; CITES
PAS21127
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-04-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems