Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie SAMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 7 00 88888
Fakso nr.
+370 5 23 64111
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

Ambulatorinis gydymas deguonimi organizuojamas per įmones, sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) dėl gydymo deguonimi priemonės (toliau – GDP) išdavimo. Ambulatorinis gydymas deguonimi skiriamas diagnozavus ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas. Ilgalaikio gydymo deguonimi skyrimo tikslingumą nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas. ASPĮ pateikia VLK apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) ir jį gydančio gydytojo užpildytą prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas kartu su medicinos dokumentais. Jei pateiktas prašymas ir susiję dokumentai yra tinkami, VLK apdraustajam išduoda garantinį raštą, patvirtinantį, kad jo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos bus kompensuojamos. Garantinis raštas apdraustajam gali būti siunčiamas registruotu paštu arba per E. pristatymo sistemą (asmenims, turintiems elektroninio pristatymo dėžutes).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
Gyvenimo atvejis
Susirgus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
____________
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų seka:
1. Gydytojų konsiliumui skyrus ilgalaikį gydymą deguonimi, apdraustasis kartu su jį gydančiu gydytoju užpildo nustatytos formos prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.
2. ASPĮ užpildytą prašymą kartu su medicinos dokumentais (arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo kopija, gydytojų konsiliumo išvada arba stacionaro medicinos dokumentų išrašu) per 3 darbo dienas pateikia VLK.
3. Gautas prašymas registruojamas VLK bendra tvarka:
3.1. jei pateiktame prašyme ar pridedamuose dokumentuose nurodyta informacija nepakankama ar netiksli, VLK per 3 darbo dienas grąžina prašymą ASPĮ (kopiją – apdraustajam), kurios gydytojas dalyvavo pildant prašymą, nurodydama grąžinimo priežastį;
3.2 jei pateiktas prašymas ir susiję dokumentai yra tinkami, VLK apdraustajam išduoda garantinį raštą, patvirtinantį, kad jo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos bus kompensuojamos ir sąrašą įmonių, sudariusių sutartis su VLK dėl pacientų aprūpinimo GDP; 4. Apdraustasis, gavęs garantinį raštą, per 6 mėn. nuo jo išdavimo dienos turi kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų įmonių dėl GDP išdavimo garantiniame rašte nurodytu laikotarpiu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.693ED1233719/rxigqoOQWK
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.076FF7CD4480/aNZBNYdThN
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.436F64C21F53
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas 5. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb6fc510427511e6a8ae9e1795984391
5.	VLK direktoriaus  2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ 5. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
VLK garantinis raštas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo dienos.
Jeigu apdraustasis dėl kokių nors priežasčių nesikreipė į įmonę per 6 mėnesius nuo garantinio rašto išdavimo dienos, t. y. jei baigėsi garantinio rašto galiojimo laikotarpis, ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos nekompensuojamos.
Raktažodžiai
Gydymas deguonimi, deguonis
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
ambulatorinio-gydymo-deguonimi-islaidu-kompensavimo-schema.docx ambulatorinio-gydymo-deguonimi-islaidu-kompensavimo-schema.docx
Veiksmų seka:
1. Gydytojų konsiliumui skyrus ilgalaikį gydymą deguonimi, apdraustasis kartu su jį gydančiu gydytoju užpildo nustatytos formos prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.
2. ASPĮ užpildytą prašymą kartu su medicinos dokumentais (arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo kopija, gydytojų konsiliumo išvada arba stacionaro medicinos dokumentų išrašu) per 3 darbo dienas pateikia VLK.
3. Gautas prašymas registruojamas VLK bendra tvarka:
3.1. jei pateiktame prašyme ar pridedamuose dokumentuose nurodyta informacija nepakankama ar netiksli, VLK per 3 darbo dienas grąžina prašymą ASPĮ (kopiją – apdraustajam), kurios gydytojas dalyvavo pildant prašymą, nurodydama grąžinimo priežastį;
3.2 jei pateiktas prašymas ir susiję dokumentai yra tinkami, VLK apdraustajam išduoda garantinį raštą, patvirtinantį, kad jo ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidos bus kompensuojamos ir sąrašą įmonių, sudariusių sutartis su VLK dėl pacientų aprūpinimo GDP; 4. Apdraustasis, gavęs garantinį raštą, per 6 mėn. nuo jo išdavimo dienos turi kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų įmonių dėl GDP išdavimo garantiniame rašte nurodytu laikotarpiu.
PAS1947
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems