Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šilutės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šilutės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Šilutės rajono savivaldybė
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė
Adresas internete
Telefonas
+370 4 41 79266
Faksas
+370 4 41 51517
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugos skyrimas

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

 

Paslaugos gavėjasi yra socialinę riziką patiriantys suaugę ar senyvo amžiaus asmenys.

 

Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas iki 6 mėn. ar ilgiau.

 

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t.t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan..) darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį .).

 

Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pateikti.

 

Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų skyrimo suaugęs asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu gali kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrį ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą,

 

 Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

Sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo, neskyrimo, nutraukimo, tęsimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir įstaigai pagal priklausomybę.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Sutartomis sąlygomis pradedama teikti paslauga arba pateikiamas argumentuotas atsakymas dėl prašymo netenkinimo ar papildomų dokumentų pateikimo

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas užpildo prašymą socialinėms paslaugoms gauti (SP – 8 su priedais) ir pateikia:
– Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
– Neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą (jei turi);
– Pažymas apie šeimos narių gaunamas pajamas.
Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų gaunamų iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Socialinės paramos skyrius išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyris
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044179257
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.valiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gardamo seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044143292
Mobilusis telefonas: +37069926391
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: diana.formanikaite@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Juknaičių seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044158654
Mobilusis telefonas: +37064055397
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vita.geciene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Usėnų seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044140132
Mobilusis telefonas: +37065993185
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.cekanskiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Katyčių seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044141541
Mobilusis telefonas: +37065621382
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: elvyra.joksiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kintų seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044141685
Mobilusis telefonas: +37065594810
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.jakiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rusnės seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044158260
Mobilusis telefonas: +37065594818
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.knapkiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saugų seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044146848
Mobilusis telefonas: +37065917226
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.kazlauskiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šilutės seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044162125
Mobilusis telefonas: +37061130886
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.ozgirdaite@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šilutės seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044162125
Mobilusis telefonas: +37065961675
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: oksana.kalitina@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Švėkšnos seniūnijos
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044148204
Mobilusis telefonas: +37065918367
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.andrijauskiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Usėnų seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044140132
Mobilusis telefonas: +37065993185
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.cekanskiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vainuto seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044144109
Mobilusis telefonas: +37065960716
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.sadzeviciene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Žemaičių Naumiesčio seniūnija
Pareigos: Socialinio darbo organizatorė
Telefonas: +37044159809
Mobilusis telefonas: +37065621396
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alma.pupsiene@silute.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šilutės socialinių paslaugų centras
Pareigos: Raštvedė
Telefonas: +37044153014
Mobilusis telefonas: +37065789987
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: silutesspcrastine@gmail.com
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (106 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu) arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;
3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo;
4. Pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl paslaugų neskyrimo (kopija) įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.
Socialinė paslauga skiriama:
- nustačius asmens poreikį šiai paslaugai;
- atlikus asmens finansinių galimybių vertinimą ir pajamų apskaičiavimą dėl mokėjimo už paslaugas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas SP-8
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/NxrfelCkPt
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Pavadinimas Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.51F78AE58AC5
Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
Pavadinimas Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D892F4364169
Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Pavadinimas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1300 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=45894
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1300 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1300 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1301 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=45893
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1301 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1301 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Pagalbos į namus skyrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (106 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu) arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;
3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo;
4. Pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl paslaugų neskyrimo (kopija) įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.
Socialinė paslauga skiriama:
- nustačius asmens poreikį šiai paslaugai;
- atlikus asmens finansinių galimybių vertinimą ir pajamų apskaičiavimą dėl mokėjimo už paslaugas
PAS6759
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-06-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems