Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Aplinkos apsaugos priemonių (aplinkosaugos švietimo projektų) finansavimas iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
Asmens prašymas dėl aplinkos apsaugos priemonės (aplinkosaugos švietimo projekto) finansavimo iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį).
Asmuo apie sprendimą dėl priemonės (projekto) finansavimo yra informuojamas paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Atsakymo raštas paslaugos gavėjui.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas finansuoti aplinkos apsaugos priemonę (aplinkosaugos švietimo projektą) iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.
2. Paraiška finansuoti aplinkos apsaugos priemonę (aplinkosaugos švietimo projektą) iš Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Mulmienė
Pareigos: Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 55129
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 55191
El. paštas: laima.mulmiene@ams.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (juridinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai. Prašymas.
3. Pateiktas prašymas registruojamas DVS ir perduodamas AAS.
4. Atsakingas skyriaus specialistas sukviečia specialiosios programos lėšų atrankos komisiją ir Rengia komisijos susitikimo protokolą.
5. Alytaus miesto savivaldybės komisijos nariai ir komisijos pirmininkas pasirašo komisijos protokolą.
6. Atsakingas skyriaus specialistas, vadovaujantis protokolu, rengia tarybos sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos sąmatos tvirtinimo“.
7. Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas, kalbos tvarkytojas, AMSA direktorius ir pavaduotojas, komitetas, skyriaus vyr. specialistas derina teisės akto
projektą. Interesantų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė
užregistruoja sprendimo projektą INFOLEX sistemoje.
8. Tarybai patvirtinus sprendimą Interesantų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė užregistruoja teisės aktą INFOLEX sistemoje.
9. Atsakingas skyriaus specialistas rengia atsakymo raštą.
10. Skyriaus vedėjas ir AMSA direktoriaus pavaduotojas derina atsakymo raštą.
11. AMSA direktorius tvirtina atsakymo raštą Atsakymo raštas registruojamas DVS.
12. Atsakingas skyriaus specialistas teikia raštą paslaugos gavėjui.Pastaba. Jei skiriamos lėšos aplinkosaugos švietimo projektams finansuoti, atsakingas skyriaus specialistas parengia biudžeto lėšų naudojimo arba veiklos vykdymo sutarties projektą ir registruoja jį DVS. Sutarties projektas
derinamas su skyriaus vedėju, teisės ir personalo skyriaus specialistu, buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju, AMSA direktoriaus pavaduotoju. Sutartį pasirašo AMSA direktorius.Sutrumpinimai:
DVS – dokumentų valdymo sistema
AAS – Aplinkos apsaugos skyrius

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2760).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416).
3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. DV-659 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių (aplinkosaugos švietimo projektų) rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2760).<br/>2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416).<br/>3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. DV-659 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių (aplinkosaugos švietimo projektų) rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“. 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2760).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416).
3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymas Nr. DV-659 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių (aplinkosaugos švietimo projektų) rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Informacija apie paraiškų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms (aplinkosaugos švietimo projektams) finansuoti pateikimą kiekvienais metais skelbiama rugsėjo mėn. viešai vietinėse informavimo priemonėse, Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.
Pateiktas paraiškas vertina ir atrenka savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri nustačiusi, kad paraiškoje pateikta priemonė (aplinkosaugos švietimo projektas) atitinka visus vertinimo kriterijus, surašo protokolą, kuriame rekomenduoja savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui įrašyti į Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatos projektą kiekvienai atrinktai priemonei (aplinkosaugos švietimo projektui) įgyvendinti siūlomų skirti lėšų sumą.
Vadovaudamasis atrankos komisijos pasirašytu protokolu, savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius parengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatos projektą.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatos tvirtinimo teikiamas svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 dienos.
Savivaldybės tarybai patvirtinus specialiosios programos priemonių sąmatą, informuojami pareiškėjai apie priemonėms (projektams) skirtą finansavimą.
Raktažodžiai
Raštas, atsakymas.
PAS3433
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems