Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 75631
Fakso nr.
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Archyvinių duomenų išdavimas
Išduodami šie archyviniai duomenys:
• pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti;
• darbo stažo pažymėjimai;
• įsakymų dėl priėmimo ir atleidimo iš darbo, vaiko priežiūros atostogų suteikimo išrašai ir kopijos.
Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu, pasirašius saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu būdu, jei pateiktas prašymas pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduoti archyviniai duomenys.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi nurodyti savo vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir pateikti šiuos dokumentus: • laisvos formos pasirašytą prašymą; • santuokos liudijimo, jei keitėsi pavardė, kopiją; • įgaliojimą (kai kreipiasi asmens atstovas); • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Deimantė Černiuvienė
Pareigos: L. e. Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37052375570
Mobilusis telefonas: +37065057793
Faksas: +37052730233
El. paštas: deimante.cerniuviene@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Deimantė Černiuvienė
Pareigos: L. e. Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37052375570
Mobilusis telefonas: +37065057793
Faksas: +37052730233
El. paštas: deimante.cerniuviene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi nurodyti savo vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir pateikti šiuos dokumentus: • laisvos formos pasirašytą prašymą; • santuokos liudijimo, jei keitėsi pavardė, kopiją; • įgaliojimą (kai kreipiasi asmens atstovas); • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Tarnyba turi gauti šiuos dokumentus:
• laisvos formos pasirašytą prašymą;
• santuokos liudijimo, jei keitėsi pavardė, kopiją;
• įgaliojimą (kai kreipiasi asmens atstovas);
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Esant poreikiui, archyvo specialistas kreipiasi į kitus fizinius bei juridinius asmenis reikalingai informacijai gauti.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi nurodyti savo vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir pateikti šiuos dokumentus: • laisvos formos pasirašytą prašymą; • santuokos liudijimo, jei keitėsi pavardė, kopiją; • įgaliojimą (kai kreipiasi asmens atstovas); • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kitose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/azGpUSPzkH
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
• Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti; • darbo stažo pažymėjimai; • Įsakymų dėl priėmimo ir atleidimo iš darbo, vaiko priežiūros atostogų suteikimo išrašai ir kopijos.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi nurodyti savo vardą (vardus), pavardę (pavardes), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir pateikti šiuos dokumentus: • laisvos formos pasirašytą prašymą; • santuokos liudijimo, jei keitėsi pavardė, kopiją; • įgaliojimą (kai kreipiasi asmens atstovas); • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.
PAS1726
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems