Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius
El paštas
Telefonas
+37052718267
Faksas
+37052718300
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Archyvinių pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus,
pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, atsiuntus paštu, elektroniniu paštu ar per pasiuntinį, faksimilinio ryšio įrenginiais). Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Atsakymai paprastai išsiunčiami registruotu paštu arba per kurjerį, tačiau gali būti įteikiami tiesiogiai atvykus į Regioninės plėtros departamentą prie Vidaus reiklų ministerijos arba elektroniniu paštu. Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, pažymos: 1. Susipažinimas su archyvinėmis tarnybos bylomis, jose esančių dokumentų kopijų išdavimas, originalių dokumentų išėmimas ir grąžinimas asmeniui. 2. Dokumentų kopijos (išrašai, nuorašai) dėl gauto atlyginimo ir darbo stažo. 3. Kiti dokumentai (pažymos, kopijos, išrašai, nuorašai), reikalingi darbo stažui patvirtinti, pensijai, socialinėms išmokoms ir kt. gauti.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Teisės aktų nustatyta tvarka išduodamos archyvinės pažymos, padaromos prašomų dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai, grąžinami originalūs dokumentai asmenims, leidžiama susipažinti su archyvinėmis bylomis, esančiomis archyve.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dina Koliata
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718267
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052718300
El. paštas: dina.koliata@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymai turi būti pateikiami raštu (atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Prašymas pateikiamas laisva forma. Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija).
Nuoroda http://www.lietuvosregionai.lt/lt/11/darbo-reglamentas-145;26.html
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija).  Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V- 21 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 51V-95 redakcija).
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
PAS32550
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems