Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
Nėra duomenų
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717130
Fakso nr.
+37037052718
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Archyvinių pažymų, dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas
Juridinių ir fizinių asmenų prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, faksimilinio ryšio įrenginiais ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą).
Elektroniniu paštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Atsakymai paprastai išsiunčiami registruotu paštu arba per kurjerį, tačiau gali būti įteikiami tiesiogiai atvykus į Vidaus reiklų ministerijos priimamąjį arba elektroniniu paštu, per Integralią administracinių paslaugų sistemą.
Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, pažymos:
1. Pažymėjimai apie tremtį, gyvenamosios vietos pasirinkimo teisės apribojimą, išvežimą priverstiniams darbams Antrojo pasaulinio karo metais.
2. Susipažinimas su nutrauktomis baudžiamosiomis bylomis ir baudžiamosiomis bylomis, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, bei jose esančių dokumentų kopijų išdavimas.
3. Susipažinimas su archyvinėmis tarnybos bylomis, jose esančių dokumentų kopijų išdavimas, originalių dokumentų išėmimas ir grąžinimas asmeniui.
4. Dokumentų kopijos (išrašai, nuorašai) dėl gauto atlyginimo ir darbo stažo.
5. Kiti dokumentai (pažymos, kopijos, išrašai, nuorašai), reikalingi darbo stažui patvirtinti, pensijai, socialinėms išmokoms ir kt. gauti.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Norint gauti pažymą; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Teisės aktų nustatyta tvarka išduodamos archyvinės pažymos, padaromos prašomų dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai, grąžinami originalūs dokumentai asmenims, leidžiama susipažinti su archyvinėmis bylomis, esančiomis archyve.
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas rašomas nustatyta arba laisva forma. Prašymas turi būti pasirašytas. Prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti. Pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, darbo knygelės, socialinio draudimo knygelės kopijas ir kt. reikalingus dokumentus ar jų kopijas, giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma privačios informacijos, liudijančius dokumentus arba jų kopijas, atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos. Jeigu prašoma privačios informacijos ne apie atstovaujamą asmenį, taip pat turi būti pateikti atstovaujamo asmens giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma informacijos, liudijantys dokumentai arba jų kopijos.
Susipažinimui su baudžiamosiomis bylomis ir baudžiamosiomis bylomis, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas pateikiamas prašymas, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei teisės aktų nustatyta tvarka prokuroro leidimas (sutikimas). Kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei asmens prašymas ir teisės aktų nustatyta tvarka prokuroro sutikimas (leidimas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arvydas Kalpokas
Pareigos: Archyvų skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052717234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arvydas.kalpokas@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Vaišnoraitė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052718720
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.vaisnoraite@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Ambrazevičienė
Pareigos: Archyvų skyriaus archyvarė
Telefonas: +37052718359
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.ambrazeviciene@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį). Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniais ryšiais
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia prašymą elektroniniais ryšiais. Elektroniniais ryšiais pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Vidaus reikalų ministerija kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti. Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Atsakymas (prašoma informacija, dokumentai) asmeniui gali būti pateiktas elektroniniais ryšiais, raštu ar įteikiamas asmeniui atvykus į Vidaus reikalų ministeriją.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1V-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda www.vrm.lt
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1V-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1V-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f25b2f02fa511e5b1be8e104a145478/IoTLORjPjf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-558
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Nuoroda www.vrm.ltwww.lrv.lt
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.1V-448 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Archyviniai dokumentai, archyvinių dokumentų kopijos
PAS299
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems