Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Filtras
Viešųjų paslaugų sritys
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams:
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė;
Rasta paslaugų: 53

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, k...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Paslauga teikiama ūkio subjektams, kurie pageidauja teikti į rinką žemės ūkio kilmės produktus kaip ekologiškus. Detalus aprašymas pasiekiamas adresu: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-ga...

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM
Kaina EUR: 28
Paslaugos įvertinimas: /
Paraiška gauti licenciją gali būti pateikiama Tarnybai paštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą. Tarnyba per 5 darbo...

Valstybinė miškų tarnyba
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Leidimai išduodami, kai į šalį įvežama ar naudojama iš kitų šalių ar iš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti, vadovaujantis Miško dauginamosios med...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Užsiimant ekologine žemdirbyste, tokie veiksmai kaip elastinių raiščių tvirtinimas prie avių uodegų, uodegų nupjovimas iki stimburio, dantų pjovimas, snapų apipjaustymas ir ragų trumpinimas arba ša...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR: 8.47
Paslaugos įvertinimas: /
Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos ar nesant sertifikavimo įstaigos direktoriaus įsa...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Atnaujinant bandą ar pulką, neekologiškai auginti suaugę patinai ir niekada neturėjusio...

VšĮ Ekoagros
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Esant didelio masto nelaimei sertifikavimo įstaiga gali laikinai leisti:a) atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį naudojant neekologiškai užaugintus gyvūnus, jei ...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Juridinis asmuo, planuojantis introdukuoti / reintrodukuoti svetimas rūšis į gamtinę aplinką, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą ir kitus dokumentus (prir...

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrių. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atsto...
« 1 2 3 4 5 »
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems