Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką arba kilmės šalį.

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus.

AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

-         Lietuvos Respublikos piliečiams;

-         Užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;

-         asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

-         užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

AGP išduodamas šiais atvejais:

-         jei kelionės dokumentas buvo prarastas;

-         jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;

-         jei pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;

-         jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;

-         jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;

-         jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui. Jei kelionės trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmens dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas asmens grįžimo pažymėjimas arba priimtas atsisakymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Visais atvejais turi būti pateikti šie dokumentai:
1. tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
3. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi.
Papildomai teikiama:
1. Jei AGP prašoma pametus asmens dokumentą – nustatytos formos pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
2. Jei AGP prašoma užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiui vaikui - vieno iš tėvų asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantį dokumentą ir tuo atveju, kai vaiko gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą – užsienio valstybės institucijų išduotą gimimo įregistravimą patvirtinantį dokumentą, legalizuotą ar patvirtintą pažyma Apostille ir su vertimu į lietuvių kalbą.
3. Jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui – paaiškinimą raštu ir prašymą pagrindžiančius dokumentus.
4. Jei AGP prašo užsienio valstybės pilietis – kitus papildomus dokumentus, kurių prašo asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.
Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu.
Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP, Pareiškėjo pageidavimu, gali būti siunčiamas paštu.
Pareiškėjui prašymą ir dokumentus pateikus neatvykstant į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, išrašytą AGP, galima siųsti tik išimtiniais atvejais.
Priėmus sprendimą neišduoti AGP, konsulinis pareigūnas apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja Pareiškėją. Dokumentai dėl AGP išdavimo asmenims, esantiems teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijose, pateikiami tarpininkaujant šioms institucijoms.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šią administracinę paslaugą teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurių kontaktinę informaciją rasite čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +37052362444
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052362626
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Užpildytas prašymas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F617B8D97E05/asr
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e8a67d00a62411ea9515f752ff221ec9
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Pavadinimas Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3556e1f00e2411ebb74de75171d26d52
Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.323141
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašas Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsisakymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Konsulinis mokestis už paslaugą mokamas mokėjimo kortele atvykus į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba banko pavedimu prieš atvykstant. Tikslesnę informaciją galima gauti susisiekus su konkrečia diplomatine atstovybę ar konsuline įstaiga į kurią ketinama kreiptis (kontaktinę informaciją galite rasti čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts).
Raktažodžiai
grįžimas, pažymėjimas, dokumento praradimas
PAS32208
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems