Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
Telefonas
+370 4 50 43155
Faksas
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Laisvos formos prašymą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, neradęs savivaldybės paslaugų sąraše jam tinkamos paslaugos, tačiau žinantis, kad savivaldybė gali pagal kompetenciją atsakyti.

Skundą ar prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas skundas ar prašymas, išnagrinėjamas ir pateikiamas atsakymas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami dokumentai: 1. Prašymas, skundas (laisva forma) 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3. Įgaliojimas (jei atstovaujama kitą asmenį)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Biržų miesto seniūnija Vytas Jareckas
Pareigos: Seniūnas
Telefonas: +37045031596
Mobilusis telefonas: +370 6 82 22152
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birzai@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Širvėnos seniūnija Saulius Eigirdas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045032584
Mobilusis telefonas: +370 6 79 46202
Faksas: +370 4 50 31880
El. paštas: sirvena@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pabiržės seniūnija Violeta Morkvėnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045059136
Mobilusis telefonas: +37068253992
Faksas: +37045059233
El. paštas: pabirze@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Parovėjos seniūnija Ilona Žvirgždienė
Pareigos: Specialistė
Telefonas: +37045056115
Mobilusis telefonas: +37061007678
Faksas: +37045056199
El. paštas: paroveja@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pačeriaukštės seniūnija Justina Pečiukevičiūtė-Pipynė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045057272
Mobilusis telefonas: +37064506078
Faksas: +37045057272
El. paštas: paceriaukste@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vabalninko seniūnija Zena Švainauskienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045054246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045054268
El. paštas: vabalninkas@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Papilio seniūnija Angelė Šaučiūnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045058218
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045058218
El. paštas: papilys@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nemunėlio Radviliškio seniūnija Kęstutis Jasikas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045055188
Mobilusis telefonas: +37061263569
Faksas: +37045055189
El. paštas: nem.radviliskis@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Deimantė Prunskienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vedėja
Telefonas: +37045043135
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: deimante.prunskiene@birzai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia laisvos formos prašymą. Prašymas užregistruojamas ir, jei asmuo pageidauja, jam padaroma prašymo kopija su registracijos numeriu. Paslaugos teikėjas per nustatytą laiką parengia atsakymą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia laisvos formos prašymą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus; 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę skundo ar prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu); 3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja skundą ar prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti skundą ar prašymą, arba atmeta skundą ar prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl skundo ar prašymo papildymo; 4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas skunde ar prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/><br/><br/>  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymasPavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas<br/>   Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Pavadinimas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/24748a00c43b11e583a295d9366c7ab3
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.<br/> Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
prašymas, skundas, pasiūlymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia laisvos formos prašymą. Prašymas užregistruojamas ir, jei asmuo pageidauja, jam padaroma prašymo kopija su registracijos numeriu. Paslaugos teikėjas per nustatytą laiką parengia atsakymą.
PAS2464
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems