Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)
Vaiko globėjas (rūpintojas) - nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis veiksnus fizinis asmuo arba šeimyna, socialinės globos įstaiga ar kitas viešasis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka paskirti užtikrinti likusio be tėvų globos vaiko priežiūrą, auklėjimą, atstovavimą jam, jo teisėms ir teisėtiems interesams; užsienyje gyvenantis veiksnus fizinis asmuo, turintis savo gyvenamosios vietos valstybės kompetentingų institucijų išduotą sutikimą ir (ar) leidimą vykdyti vaiko nuolatinę globą (rūpybą).
Vaiko globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo bei vaiko priežiūros procedūras organizuoja likusio be tėvų globos vaiko gyvenamosios arba radimo vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 110 kab., 89213 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu inga.raupiene@mazeikiai.lt,

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas po teismo posėdžio tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 110 kab., 89213 Mažeikiai,arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: registruotu laišku arba per E. pristatymo sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Vaiko teisių apsauga; Socialinės globos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Vaikui nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu pagal rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus arba prokuroro pareiškimą.

Arba parengiamas motyvuotas raštas dėl prašymo netenkinimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymai (rekomenduojamos formos);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs;
4. Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokę;
5. Vaiko gimimo liudijimas
6. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
7. Kartu su vaiko būsimuoju globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai (rekomenduojama forma ir pildymo pavyzdys);
8. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas apie vaiko būsimojo globėjo (rūpintojo) sveikatą;
9. Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
10. Teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyriumi kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
11. Teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams arba patvirtintos teismo sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo kopija;
12. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
13. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas;
14. Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku;
15. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas.
Jeigu fizinis asmuo rašytiniame prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų šiame punkte įvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją.

Juridinis asmuo pateikia:
1. Prašymą;
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimą;
3. Licenciją teikti socialinę globą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marytė Girdenienė,
Pareigos: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37063370483
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: maryte.girdeniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Raupienė
Pareigos: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37086337951
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.raupiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 104 kab., 110 kab., 89213 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu inga.raupiene@mazeikiai.lt
maryte.girdeniene@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas po teismo posėdžio tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 110 kab., 89213 Mažeikiai, arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: registruotu laišku arba per E. pristatymo sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Trečioji knyga, šeimos teisė, 5 dalis.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Trečioji knyga, šeimos teisė, 5 dalis.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Trečioji knyga, šeimos teisė, 5 dalis.
Pavadinimas Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1593 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1CDFCA2AE1E9
Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti <br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1593 redakcija)<br/> Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1593 redakcija)

Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2E7C18F61454
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Pavadinimas Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 806 redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1CDFCA2AE1E9
Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 806 redakcija)  Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 806 redakcija)
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C8205E261830
3.	Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Pastabos
* Jeigu fizinis asmuo rašytiniame prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų šiame punkte įvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs fizinio asmens sutikimą, surenka:

1. Vaiko gimimo įrašo išrašas iš savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai)
2. Pažyma iš Informatikos departamento prie LR VRM, apie norinčių globoti piliečio teistumą.
3. SPIS programoje gaunama informacija apie asmens gaunamas išmokas ir apie gyvenamosios vietos deklaraciją.
4. Iš socialinių partnerių gaunamos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).
Raktažodžiai
Globos nustatymas, vaiko globėju (rūpintoju).
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 104 kab., 110 kab., 89213 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu inga.raupiene@mazeikiai.lt
maryte.girdeniene@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas po teismo posėdžio tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyrių Laižuvos g. 3, 110 kab., 89213 Mažeikiai, arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: registruotu laišku arba per E. pristatymo sistemą.
PAS31765
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-02-27
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems