Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas
Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės bei atitinkamų civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą.
Paslauga teikiama Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje Kęstučio g. 19, Palanga arba per Metrikacijos elektroninę paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS).
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba konsulinę įstaigą.
Paslauga teikiama pareiškėjo pasirinktame civilinės metrikacijos skyriuje.
1. Pareiškėjas gali pakeisti savo pavardę, jeigu:
1.1. nori turėti tėvų pavardę;
1.2. nori turėti senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;
1.3. nori turėti dvigubą pavardę, sudarytą iš tėvo ir motinos skirtingų pavardžių: iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, vieno iš tėvų vienanarės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės dėmens, iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės), iš dviejų skirtingų kiekvieno iš tėvų vienanarių pavardžių;
1.4. nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar esamo rūpintojo) pavardę;
1.5. turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;
1.6. pasikeitė pavardę užsienio valstybėje;
1.7. nori turėti kitokį pavardės variantą, jeigu tradicinėje vartosenoje yra trumpesnis nepriesaginis ar kitoks priesaginis tos pavardės variantas;
1.8. po santuokos įregistravimo vietoj turimos pavardės nori įgyti bendrą su sutuoktiniu pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės dalį;
1.9. po santuokos įregistravimo prie turimos pavardės nori prijungti sutuoktinio pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės dalį;
1.10. nori susigrąžinti bet kurią pirmiau turėtą pavardę;
1.11. nori įgyti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
1.12. nori vietoj savo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės įgyti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės), arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės įgyti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę.
2. Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko pavardė bendru tėvų sutarimu gali būti keičiama, jeigu:
2.1. norima suteikti vieno iš tėvų pavardę (kai tėvo ir motinos pavardės skirtingos) arba bendrą tėvų pavardę (kai tėvų pavardė skiriasi nuo vaiko pavardės);
2.2. norima suteikti dvigubą pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės dėmens, arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės);
2.3. norima suteikti vienanarę pavardę, sudarytą iš tėvo arba motinos pavardžių pasirinkto vieno dėmens, kai bent vieno iš tėvų pavardė yra dvinarė (daugianarė);
2.4. norima suteikti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
2.5. vietoj jo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės jam norima suteikti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės), arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės norima suteikti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę.
3. Kai pavardė keičiama 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytais pagrindais, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai, įrodantys, kad konkretus pareiškėjo protėvis turėjo jo pageidaujamą įgyti pavardę, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę.
4. Kai pavardė keičiama šių taisyklių 1.4 papunktyje nurodytu pagrindu, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo ar yra rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl pareiškėjo pavardės pakeitimo.
5. Kai pavardė keičiama 1.6 papunktyje nurodytu pagrindu, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjo pavardė pakeista užsienio valstybėje.
6. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia.
7. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, raštu turi būti pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52825
Banko pavadinimas: AB bankas „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52825
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680200
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ernesta Girininkienė
Pareigos: Civilnės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37046048712
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms-palanga@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Prašymas. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai.
3. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus CMS.
4. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas išreikalauja reikalingus civilinės būklės aktų įrašus iš archyvų, suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą.
5. Byla baigiama nustatytos formos išvada dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo. Išvadą pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas.
6. Kai reikia gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, išvadą pasirašo civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas ir išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai.
7. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
8. Byla kartu su išvada grąžinama ją pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai.
9. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo pakeisti vardą ir (ar) pavardę priėmimo dienos, o tais atvejais, kai reikalingas Teisingumo ministerijos leidimas, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio leidimo gavimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos.
10. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
11. Civilinės metrikacijos įstaiga, įregistravusi vardo ir (ar) pavardės pakeitimą, informuoja apie tai pareiškėją per 3 darbo dienas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Nėra duomenų  Valiuta: Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
12 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prisijungti prie https://mepis.registrucentras.lt/
2. paieškos laukelyje suvesti reikalingą paslaugą, spausti ant jos;
3. prisijungti per banką;
4. kiekviename žingsnyje sekti nurodymus, užpildyti reikiamus laukus;
5. užsakyti paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Nemokama  Valiuta: Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
Nemokama  Valiuta: Trukmė: 20 Darbo dienos Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/MfTGSginGr
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13, Nr. VIII-1725.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/adJtSaHbRM
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fee03400ccd711e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864.
Pastabos
Vardas, pavardė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės būklės aktų registravimo taisykles.
Prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę pareiškėjas gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai arba per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą. Nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai prašymą taip pat gali pateikti per konsulinę įstaigą. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui.
Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.
Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.
Raktažodžiai
Vardo, pavardės keitimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
vardo-pavardes-keitimas.doc vardo-pavardes-keitimas.doc
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Prašymas. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai.
3. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus CMS.
4. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas išreikalauja reikalingus civilinės būklės aktų įrašus iš archyvų, suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą.
5. Byla baigiama nustatytos formos išvada dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo. Išvadą pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas.
6. Kai reikia gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, išvadą pasirašo civilinės metrikacijos įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas ir išvada kartu su byla siunčiama Teisingumo ministerijai.
7. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
8. Byla kartu su išvada grąžinama ją pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai.
9. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo pakeisti vardą ir (ar) pavardę priėmimo dienos, o tais atvejais, kai reikalingas Teisingumo ministerijos leidimas, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio leidimo gavimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos.
10. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
11. Civilinės metrikacijos įstaiga, įregistravusi vardo ir (ar) pavardės pakeitimą, informuoja apie tai pareiškėją per 3 darbo dienas.
PAS3403
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems