Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šilutės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šilutės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Šilutės rajono savivaldybė
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 41 79266
Fakso nr.
+370 4 41 51517
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimas
Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Kita; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas ( pildomas skyriuje).
3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų originalai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė ar tautybė.
4. Valstybinės rinkliavos įmokos kvitas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52889
Banko pavadinimas: AB bankas „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lilija Valaitienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: (8 441) 79 216
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lilija.valaitiene@silute.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus CMS.
2. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas išreikalauja reikalingus civilinės būklės aktų įrašus iš archyvų, suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą Teisingumo ministerijai.
3. Išvadą pasirašo skyriaus vedėjas.
4. Per 5 d. d. atsakingas specialistas parengia ir išsiunčia raštą, kuriuo asmuo informuojamas apie patvirtintą išvadą.
5. Asmuo informuojamas žodžiu (telefonu) arba raštu (pateikiant atsakymą paštu, el. paštu).
Jei išvada yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos:
6. Gavęs iš Teisingumo ministerijos patvirtintą išvadą dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, atsakingas specialistas atlieka vardo, pavardės, tautybės keitimą:Gyventojų registro IS įrašo civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą, atspausdina įrašą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimą ir atitinkamai pakeistus civilinės būklės aktų registravimo liudijimus, pasirašo įrašą ir jo elektroninę versiją išsiunčia Gyventojų registro tarnybai.
7. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą ir liudijimus pasirašo ir tvirtina antspaudu skyriaus vedėjas.
8. Asmeniui pasirašius civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo,
ištaisymo įraše, išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas ir atitinkamai pakeisti civilinės būklės aktų registravimo liudijimai (gimimo, santuokos ar ištuokos). Asmuo pasirašo liudijimų registravimo žurnaluose.
Sutrumpinimai:
CMS – Civilinės metrikacijos skyrius
IS – informacinė sistema


Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nėra duomenų
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
2. Civilinės metrikacijos taisyklės (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541; Žin., 2011, Nr. 35-1676).
3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
5. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės ( Žin.,2001, Nr. 56-2007; 2008, Nr. 126-4823; 2009, Nr. 123-5297).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „ Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).<br/>2. Civilinės metrikacijos taisyklės  (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541; Žin., 2011, Nr. 35-1676).<br/>3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).<br/>4. Valstybinės lietuvių kalbos  komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.<br/>5. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės ( Žin.,2001, Nr. 56-2007; 2008, Nr. 126-4823; 2009, Nr. 123-5297).<br/>6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas  Nr. 1458 „ Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
2. Civilinės metrikacijos taisyklės (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541; Žin., 2011, Nr. 35-1676).
3. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
5. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės ( Žin.,2001, Nr. 56-2007; 2008, Nr. 126-4823; 2009, Nr. 123-5297).
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „ Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Pastabos
Vardas, pavardė, tautybė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės metrikacijos taisykles.
Prašymą pareiškėjas pateikia savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Pakeisti vardą, pavardę, tautybę leidžiama asmeniui, sulaukusiam 18 metų amžiaus.
Jeigu vardą, pavardę, tautybę keičia nepilnamečio vaiko tėvai arba vienas iš jų, jų pageidavimu įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose ir išduodami atitinkamai pakeisti nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai.
Nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas vardas neatitinka jo interesų. Pasirinktas nepilnamečio vaiko vardas turi atitikti jo lytį, neprieštarauti viešajai tvarkai, vaiko interesams ir gerai moralei.
Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę.
Raktažodžiai
Vardo, pavardės, tautybės keitimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikiamus dokumentus CMS.
2. Išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, atsakingas specialistas išreikalauja reikalingus civilinės būklės aktų įrašus iš archyvų, suformuoja bylą ir parengia patvirtintos formos išvadą Teisingumo ministerijai.
3. Išvadą pasirašo skyriaus vedėjas.
4. Per 5 d. d. atsakingas specialistas parengia ir išsiunčia raštą, kuriuo asmuo informuojamas apie patvirtintą išvadą.
5. Asmuo informuojamas žodžiu (telefonu) arba raštu (pateikiant atsakymą paštu, el. paštu).
Jei išvada yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos:
6. Gavęs iš Teisingumo ministerijos patvirtintą išvadą dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, atsakingas specialistas atlieka vardo, pavardės, tautybės keitimą:Gyventojų registro IS įrašo civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą, atspausdina įrašą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimą ir atitinkamai pakeistus civilinės būklės aktų registravimo liudijimus, pasirašo įrašą ir jo elektroninę versiją išsiunčia Gyventojų registro tarnybai.
7. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašą ir liudijimus pasirašo ir tvirtina antspaudu skyriaus vedėjas.
8. Asmeniui pasirašius civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo,
ištaisymo įraše, išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas ir atitinkamai pakeisti civilinės būklės aktų registravimo liudijimai (gimimo, santuokos ar ištuokos). Asmuo pasirašo liudijimų registravimo žurnaluose.
Sutrumpinimai:
CMS – Civilinės metrikacijos skyrius
IS – informacinė sistema


PAS3403
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems