Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Elektrėnų savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Elektrėnų savivaldybė
Pavadinimas
Elektrėnų savivaldybė
Adresas
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052858000
Fakso nr.
+37085258005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo, pavardės keitimas

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ir diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

Asmens, sulaukusio 16 m., vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindai nustatyti Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 8 ir 9 punktuose, o jaunesnio kaip 16 m. nepilnamečio vaiko vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindai – 11 ir 12 punktuose.

Prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba el. būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS  https://mepis.registrucentras.lt/.

Pateikus prašymą Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS, būtina jį įvykdžiusiai civilinės metrikacijos įstaigai pateikti prie prašymo pridėtų dokumentų originalus. 

Institucija (prašymą nagrinėjantis paslaugos vykdytojas) surenka informaciją ir dokumentus:

1. Išvadą dėl vardo ar pavardės keitimo iš Teisingumo ministerijos www.tm.lt;

2. Išvadą dėl asmenvardžių darybos iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos www.vlkk.lt;

3. Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo www.archyvai.lt ir civilinės metrikacijos įstaigų;

4. Kitą reikalingą informaciją iš Gyventojų registro www.registrucentras.lt.

Paslaugos suteikimo trukmė, kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą – 2 mėn., kai šis leidimas nėra reikalingas – 20 d. d.

Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Kita; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai:
2.1. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, arba asmens tapatybės kortelė;
2.2. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento;
2.3. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento;
2.4. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
3. Kiti Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 22-26 punktuose nurodyti dokumentai.
4. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinanti mokėjimo pavedimo kopija su banko ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo žyma arba kvitas.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.
Jei prašymas pateikiamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Valeckienė
Pareigos: Civilnės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: +37052858036
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.valeckiene@elektrenai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Smilgevičė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052858036
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.smilgevice@elektrenai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą ir papildomus dokumentus tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių;
2. Paslaugos vykdytojas vardui ir (ar) pavardei pakeisti užveda bylą.
3. Surinkęs reikiamą informaciją, surašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ir (ar) pavardę, ar nekeisti jų.
4. Jei dėl pavardės pakeitimo reikalinga gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, surašytą išvadą kartu su byla siunčia Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
5. Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama Civilinės metrikacijos skyriui, kuris per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą. Išvados patvirtinimas arba atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Paslaugos vykdytojas pareiškėjo vardą ir (ar) pavardę keičia paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui, sudarydamas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
7. Paslaugos vykdytojas pareiškėjui pageidaujant išduoda pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma;
Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 62 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS https://mepis.registrucentras.lt/;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, prideda dokumentus.
3. Paslaugos vykdytojas vardui ir (ar) pavardei pakeisti užveda bylą.
4. Surinkęs reikiamą informaciją, surašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ir (ar) pavardę, ar nekeisti jų.
5. Jei dėl pavardės pakeitimo reikalinga gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, surašytą išvadą kartu su byla siunčia Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
6. Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama Civilinės metrikacijos skyriui, kuris per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą. Išvados patvirtinimas arba atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Valstybės rinkliavą patariame sumokėti tik gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą. Patvirtinimą apie paslaugos atlikimą galite gauti el. paštu arba trumpąja SMS žinute.
8. Paslaugos vykdytojas pareiškėjo vardą ir (ar) pavardę keičia paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui, sudarydamas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
9. Paslaugos vykdytojas pareiškėjui pageidaujant išduoda pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Nemokama  Kalendorinės dienos 62
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/fee03400ccd711e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Valstybės rinkliava už vardo ir (ar) pavardės pakeitimą 12 Eur.
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už vardo ir (ar) pavardės pakeitimą. Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjos kodas 188659752
Įmokos kodas 52842

Asmeniui pageidaujant išduodamas pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas, už kurį valstybės rinkliava 2,90 Eur (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas).
Raktažodžiai
Asmens vardas, pavardė, vardo keitimas, pavardės keitimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą ir papildomus dokumentus tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių;
2. Paslaugos vykdytojas vardui ir (ar) pavardei pakeisti užveda bylą.
3. Surinkęs reikiamą informaciją, surašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ir (ar) pavardę, ar nekeisti jų.
4. Jei dėl pavardės pakeitimo reikalinga gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą, surašytą išvadą kartu su byla siunčia Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą.
5. Byla su patvirtinta ar nepatvirtinta išvada grąžinama Civilinės metrikacijos skyriui, kuris per 5 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie patvirtintą išvadą. Išvados patvirtinimas arba atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Paslaugos vykdytojas pareiškėjo vardą ir (ar) pavardę keičia paskutiniame civilinės būklės akto įraše, įrašytame pareiškėjui, sudarydamas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.
7. Paslaugos vykdytojas pareiškėjui pageidaujant išduoda pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.
PAS3403
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems