Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens vardo, pavardės keitimas
Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą pasikeitus vardui, pavardei ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimą liudijančių išrašų išdavimą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pakeičiamas civilinės būklės įrašas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas pakeisti vardą, pavardę. Prašymą galima pateikti bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
3. Dokumentai, pagrindžiantys prašymą keisti pavardę
4. Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, įregistravimo liudijimų originalai
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52847
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Citkovienė
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 426) 69 150
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.citkoviene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Priėmus prašymą patikrinama, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, ar sutampa su Registrų centro duomenų bazės duomenimis
2. Išaiškinamos vardo, pavardės pakeitimo teisinės pasekmės ir pareiga sumokėti valstybės rinkliavą
3. Užvedama byla, renkama reikiama informacija. Byla baigiama nustatytos formos išvada, kurią pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
4.Taisyklių numatytais atvejais išvada kartu su byla siunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą, apie tai per 5 darbo dienas pranešama pareiškėjui ir civilinės metrikacijos įstaigai
5. Patvirtinus išvadą, surašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašas, apie tai pareiškėjas informuojamas per 3 darbo dienas. Pareiškėjui sumokėjus valstybės rinkliavą, išrašomas ir išduodamas civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą liudijantis išrašas
6. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. išduoti liudijimai paimami, pažymimi kaip negaliojantys ir grąžinami pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas atsisako atsiimti pažymėtus kaip negaliojančius liudijimus, jie paimami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka
8. Vardo, pavardės pakeitimo bylose surinkta medžiaga saugoma 10 metų byloje 34.81
9. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai įtraukiami į Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo registrą PR. Įrašai saugomi nuolat byloje 34.60. Įrašų elektroninės versijos tiesioginės kreipties būdu siunčiamos Registrų centrui
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma
2. Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b9d4760cda911e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Pastabos
III lygis. Prašymą galima pateikti internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS. Į civilinės metrikacijos įstaigą reiks atvykti pasiimti dokumentų.
Raktažodžiai
Vardas, pavardė, keitimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
1. Priėmus prašymą patikrinama, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, ar sutampa su Registrų centro duomenų bazės duomenimis
2. Išaiškinamos vardo, pavardės pakeitimo teisinės pasekmės ir pareiga sumokėti valstybės rinkliavą
3. Užvedama byla, renkama reikiama informacija. Byla baigiama nustatytos formos išvada, kurią pasirašo ją parengęs darbuotojas, o tvirtina Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
4.Taisyklių numatytais atvejais išvada kartu su byla siunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą, apie tai per 5 darbo dienas pranešama pareiškėjui ir civilinės metrikacijos įstaigai
5. Patvirtinus išvadą, surašomas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašas, apie tai pareiškėjas informuojamas per 3 darbo dienas. Pareiškėjui sumokėjus valstybės rinkliavą, išrašomas ir išduodamas civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą liudijantis išrašas
6. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. išduoti liudijimai paimami, pažymimi kaip negaliojantys ir grąžinami pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas atsisako atsiimti pažymėtus kaip negaliojančius liudijimus, jie paimami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka
8. Vardo, pavardės pakeitimo bylose surinkta medžiaga saugoma 10 metų byloje 34.81
9. Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai įtraukiami į Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo registrą PR. Įrašai saugomi nuolat byloje 34.60. Įrašų elektroninės versijos tiesioginės kreipties būdu siunčiamos Registrų centrui
PAS3403
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems