Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, draudimo valstybės lėšomis vykdymas 
Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų ir neturintys draudžiamųjų pajamų, draudžiami valstybės lėšomis pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu, jei tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų.
Draudimo valstybės lėšomis vykdymas pradedamas pagal informacinėje duomenų bazėje sukauptą informaciją, nustatant asmenų teisės į šį draudimą laikotarpius.
Nuo vaiko gimimo dienos draudimas valstybės lėšomis taikomas motinai, kol vaiko tėvai neapsisprendžia kitaip. Apsisprendimu kitaip laikomas bendras tėvų prašymas dėl vieno iš jų draudimo, o jeigu jo nėra – vieno iš tėvų išėjimas atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.
Vaiko iki trejų metų globėjai draudžiami pagal pateiktus prašymus nuo teisės į draudimą valstybės lėšomis atsiradimo dienos.
Prašymus galima pateikti šiais būdais:
1. Tiesiogiai atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius);
2. Paštu;
3. Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (tik dėl prašymo išreiškiančio tėvų bendrą valią dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinis draudimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų, apdraustas valstybės lėšomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Vaiko gimimo liudijimas;
• Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo (tik globėjams).
Tais atvejais, kai vaiko tėvai ar vienas iš jų turi dokumentus ar informaciją, susijusią su teisės į draudimą valstybės lėšomis nustatymu, kurios nėra Fondo administravimo įstaigų informacinėje duomenų bazėje, ją pateikia bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.
Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami dokumentų originalai arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas 27_schema (vaikai).doc
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
27_schema (vaikai).doc 27_schema (vaikai).doc Nėra duomenų
27_schema (vaikai).doc
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sodra Sodra
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1883
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų ir neturintys draudžiamųjų pajamų, draudžiami valstybės lėšomis pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu, jei tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų.
Draudimo valstybės lėšomis vykdymas pradedamas pagal informacinėje duomenų bazėje sukauptą informaciją, nustatant asmenų teisės į šį draudimą laikotarpius.
Nuo vaiko gimimo dienos draudimas valstybės lėšomis taikomas motinai, kol vaiko tėvai neapsisprendžia kitaip. Apsisprendimu kitaip laikomas bendras tėvų prašymas dėl vieno iš jų draudimo, o jeigu jo nėra – vieno iš tėvų išėjimas atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.
Vaiko iki trejų metų globėjai draudžiami pagal pateiktus prašymus nuo teisės į draudimą valstybės lėšomis atsiradimo dienos.
Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (tik dėl prašymo išreiškiančio tėvų bendrą valią dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932);
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 83-4078);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 71-2555);<br/>Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647  (Žin., 2005, Nr. 75-2725);<br/>Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435  (Žin., 2007, Nr. 50-1932);<br/>Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269  (Žin., 2011, Nr. 83-4078);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-26);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2005-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai, patvirtinti 2007-04-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 435 (Žin., 2007, Nr. 50-1932);
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 83-4078);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-30 įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Draudimą valstybės lėšomis vykdo Fondo valdybos teritorinių skyrių Registro skyriaus vyresnieji specialistai.
Raktažodžiai
Draudimas valstybės lėšomis
PAS1597
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems