Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų ir šeimų įrašymo į turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą
TAsmenys ir šeimos įrašomi į turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, kai atitinka šiuos reikalavimus:
1) duomenys apie asmenų ir šeimų nuolatinę gyvenamąją vietą Joniškio rajone, o neturinčių gyvenamosios vietos – savivaldybėje yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 valstybės remiami pajamų dydžiai (toliau – VRP) ir turtas – 56 VRP dydžiai; dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžiai ir turtas – 112 VRP dydžiai; keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 19 VRP dydžiai ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžiai;
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Asmuo (šeima), pageidaujantis būti įrašytas (-a) į Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus (toliau – sąrašai), kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ir pateikia prašymą. Prašymai dėl įrašymo į sąrašus gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Asmenys ir šeimos, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS)
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įrašymas į sąrašą socialinio būsto nuomai.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija.
4. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantis dokumentas.
5. Pažymos iš darboviečių ar kitų įstaigų apie asmens (šeimos) gautas pajamas praėjusiais metais.
6. Praėjusių metų gyventojo (šeimos) turto deklaracija (įskaitant gautas pajamas).
7. Pažyma iš gydymo įstaigos dėl lėtinės ligos
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasuolė Nesavienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 842669159
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasuole.nesaviene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Gauti prašymai registruojami socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) modulyje ,,Būstas“
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/mYcwnjxkkS
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.<br/><br/> Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.


Pavadinimas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b8be100df5411e48b678a6bad30f55f
Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. T-18 (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67 ir 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-230)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d06cf90c6b011e69dec860c1f4a5372
Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu <br/>Nr. T-18 (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67 ir 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-230)<br/> Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. T-18 (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-67 ir 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-230)

Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-319
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/en/legalActPrint?documentId=f8aec2f0fc8911e5a52397090a2fa158
Joniškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-319 Joniškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-319
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Socialinio būsto nuoma, socialinis būstas, nuoma
PAS2990
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-31
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems