Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Pavadinimas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Adresas
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052719305
Fakso nr.
+37052719306
Darbo laikas
I-IV 08.00-17.00; V 08.00-15.45
Paslaugos aprašas
Įrašymas į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą

Fiziniai, juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturintys asmenys gali būti ar verstis ūkine, komercine veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, tik tuomet, jei jie įrašyti į sąrašą (toliau - sąrašas), kurį sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT). Prašymus asmenys pateikia atvykę į VSAT centrinę įstaigą, VSAT pasienio rinktinę ar pasienio užkardą (toliau – VSAT struktūriniai padaliniai) arba elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą.

VSAT struktūriniuose padaliniuose prašymus asmenys gali pateikti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis.

Į sąrašą asmenys gali būti įrašyti, jei prašyme:

1. juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė bei juridinio asmens statuso neturintis asmuo nurodo, kad valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, ketina vykdyti juridinio asmens veiklą;

2. fizinis asmuo nurodo, kad jis gyvena valstybės sienos apsaugos zonoje arba yra nekilnojamojo turto savininkas ar naudotojas;

3. fizinis ketina atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir / ar pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena;

4. fizinis, juridinis asmuo, juridinio asmens filialas, atstovybė bei juridinio asmens statuso neturintis asmuo nurodo, kad pasienio juostoje ketina statyti ar prižiūrėti valstybės sienos apsaugos objektus ir įrenginius, atlikti kitą su valstybės sienos apsauga susijusią veiklą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmuo įrašytas į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teikiant prašymą VSAT darbuotojui, pateikiami:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. transporto priemonės registracijos dokumentas (išskyrus sausumos kelių transporto priemonių registracijos dokumentus);
3. asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, kai asmuo nėra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba kai asmuo nesinaudoja Bendrijos laisvo judėjimo teise;
4. leidimas verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, jeigu toks leidimas teisės aktų nustatytais atvejais yra būtinas;
5. dokumentas, patvirtinantis tėvystę, motinystę, asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
6. juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturinčio asmens vadovo išduotas įgaliojimas ar jo kopija (jei prašymą pateikia juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės bei juridinio asmens statuso neturinčio asmens vadovo įgaliotas asmuo).

Pateikiant prašymą elektroniniu būdu, kartu su prašymu pateikiamos 2-6 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tomas Jatulevičius
Pareigos: Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052719317
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: tomas.jatulevicius@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arūnas Tamulevičius
Pareigos: Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052719336
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arunas.tamulevicius@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilniaus pasienio rinktinė
Pareigos: Budėtojas
Telefonas: +37052672701
Mobilusis telefonas: +37068657012
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilnius@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Varėnos pasienio rinktinė
Pareigos: Budėtojas
Telefonas: +37031031698
Mobilusis telefonas: +37068663012
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: varena@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pagėgių pasienio rinktinė
Pareigos: Budėtojas
Telefonas: +37044157955
Mobilusis telefonas: +37069852471
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: pagegiai@vsat.vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Patvirtintos pavyzdinės formos prašymas būti įrašytam į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Prašymas pateikiamas per elektroninių siuntų pristatymo sistemos portalą - https://epristatymas.post.lt. 2. Prašymas registruojamas duomenų valdymo sistemoje ir pateikiamas atsakingam padaliniui ar pareigūnui. 3. Asmenų, kurie ketina būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, prašymai nagrinėjami VSAT struktūriniuose padaliniuose, o asmenų, kurie ketina atvykti ir būti pasienio juostoje ir fizinių asmenų, gyvenančių valstybės sienos apsaugos zonoje, ar nekilnojamojo turto savininkų arba naudotojų prašymai nagrinėjami tik VSAT pasienio rinktinėje ar pasienio užkardoje. 4. Priimamas sprendimas įrašyti ar atsisakyti įrašyti į sąrašą. 5. Apie priimtą sprendimą įrašyti į sąrašą asmenys informuojami telefonu, raštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per elektroninio pristatymo sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo. Apie priimtą sprendimą atsisakyti įrašyti į sąrašą asmenys informuojami raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, pateikiant priimtą sprendimą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dea548067b411e7827cd63159af616c
Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas
Pavadinimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/86750e70e71411e7acd7ea182930b17f
 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D58DB9AE1DAF
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
įrašymas į sąrašą, leidimas į Valstybės sienos apsaugos zoną, leidimas į pasienio vandenis
PAS33014
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems