Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas
Asmenims Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcijoje) teikiamos šios konsultacijos:
1) patvirtinta rašytinė konsultacija (rašytinis Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us)). Asmenų prašymai suteikti patvirtintą rašytinę konsultaciją gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu. Patvirtintos rašytinės konsultacijos raštas pateikiamas asmeniui tokiu būdu, kokiu gautas paklausimas, jei asmuo nepageidavo kitaip. Elektroniniu paštu siunčiamas rašto nuskenuotas variantas. Rašytinės konsultacijos teikiamos asmens nurodytu elektroniniu paštu;
2) rašytinė konsultacija (Inspekcijos Konsultavimo skyriaus darbuotojų parengtas ir elektroniniu paštu išsiųstas atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us)). Asmenų prašymai suteikti konsultaciją taip pat gali būti pateikiami Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Konsultacijos“ užpildžius pateiktą elektroninę formą. Į šiuo būdu pateiktą paklausimą Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu teikiama patvirtinta rašytinė konsultacija arba rašytinė konsultacija.Rašytinės konsultacijos teikiamos asmens nurodytu elektroniniu paštu;
3) konsultacija žodžiu (Inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atsakymas žodžiu į asmens klausimą (-us))).Asmenys žodžiu konsultuojami: a) Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtu konsultuoti skirtu specialiuoju fiksuotojo ryšio telefono numeriu (8 5) 207 3333, skambinant iš užsienio +370 5 207 3333; b) iš anksto užsiregistravę į konsultaciją Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtais išankstinės registracijos telefono numeriais arba internetu (https://planuojustatyti.lt/consultations/) pagal Inspekcijos interneto svetainėje paskelbtus asmenų aptarnavimo Inspekcijos administracijos padaliniuose grafikus ir paskirtu laiku atvykę į Inspekciją (neužsiregistravę asmenys Inspekcijos darbuotojų priėmimo valandomis konsultuojami, jei tuo metu nekonsultuojami iš anksto į konsultaciją užsiregistravę asmenys); c) iš anksto susitarus dėl konsultacijos su Inspekcijos darbuotoju, kuriam nenustatytos asmenų priėmimo valandos, ir atvykus į Inspekciją (dėl nenumatytų aplinkybių pasikeitus priėmimo laikui ar vietai, Inspekcijos darbuotojas privalo apie tai įspėti asmenį iš anksto); d) Inspekcijai atliekant planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą; taip pat ūkio subjektui paprašius patikrinti jo veiklą konsultavimo tikslais;
4) tiesioginė konsultacija internetu (Inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atsakymai į asmens klausimą, kai asmens klausimas ir darbuotojo atsakymai pateikiami adresu http://vtpsi.lrv.lt/tiesioginė konsultacija internetu ir matomi realiuoju laiku kompiuterio ekrane);
5) konsultacija seminaro metu (Inspekcija pagal iš ūkio subjektų gautus prašymus rengia konsultacinius seminarus, kitų valstybės institucijų ar ūkio subjektų kvietimu dalyvauja jų organizuojamuose seminaruose (pasitarimuose) ir teikia konsultacijas Inspekcijos kompetencijos klausimais);
6) konsultacija socialiniame tinkle „Facebook“( atsakymas į asmens klausimą, pateiktą socialiniame tinkle „Facebook“ (https://www.facebook.com/statybosinspekcija), parengtas atsakymas siunčiamas per socialinio tinklo "Facebook" paskyrą).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta konsultacija, paaiškinimas, metodinė pagalba (teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais).
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1) Raštu teikiami asmenų klausimai turi būti asmens pasirašyti (saugiu elektroniniu parašu, jei klausimas teikiamas elektroniniu būdu), nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
2) Teikiant klausimą Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Konsultacijos“ užpildžius pateiktą elektroninę formą, turi būti pateikta: paklausėjo tipas, siuntėjo vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas (jei siuntėjas yra juridinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas (jei siuntėjas yra juridinis asmuo), telefonas, adresas, elektroninis pašto adresas.
3) Norint užsiregistruoti konsultacijai žodžiu Inspekcijos interneto svetainėje, pateikiama : vardas, pavardė, elektroninis paštas, tema (iš sąrašo), kuria norima konsultuotis.
4) Norint konsultuoti tiesiogiai internetu reikia pateikti vardą ir pasirinkti konsultavimo sritį iš sąrašo;
5) Ūkio subjektai ar valstybės institucijos norinčios gauti konsultaciją seminaro metu, turi kreiptis į Inspeciją raštu, pateikdami savo rekvizitus, konultavimo temą, planuojamo seminaro datą.
6) Norint konsultuotis socialiniame tinkle „Facebook“ reikia turėti „Facebook“ paskyrą ir pateikti klausimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Konsultavimo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052073333
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@vtpsi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Konsultavimo raštu procesas: dokumento (klausimo) gavimas ir registravimas, atsakymo parengimas, konsultacijos raštu suteikimas;
Konsultavimo žodžiu procesas: Inspekcijai pateikimas klausimas žodžiu, klausimo žodžiu ar telefonu išklausymas, konsultacijos žodžiu suteikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1) Patvirtinta rašytinė konsultacija – asmenų prašymai suteikti patvirtintą rašytinę konsultaciją gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt.
2) Rašytinė konsultacija – asmenų prašymai suteikti konsultaciją pateikiami Inspekcijos interneto svetainės skyriuje „Konsultacijos“ užpildžius pateiktą elektroninę formą http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/elektroninis-paklausimas.
3) Konsultacija žodžiu:
a) Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtu konsultuoti skirtu fiksuotojo ryšio telefono numeriu (8 5) 207 3333, skambinant iš užsienio valstybės +370 5 207 3333;
b) iš anksto užsiregistravusiems į konsultaciją Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtais išankstinės registracijos telefono numeriais arba internetu (interneto svetainėje pateikta nuoroda) pagal šioje svetainėje paskelbtus asmenų aptarnavimo Inspekcijos administracijos padaliniuose grafikus ir paskirtu laiku atvykusius į Inspekciją;
c) iš anksto susitarusiems dėl konsultacijos su darbuotoju, kuriam nenustatytos asmenų priėmimo valandos, ir atvykusiems į Inspekciją;
d) Inspekcijai atliekant planinį ir neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą; taip pat ūkio subjektui paprašius patikrinti jo veiklą konsultavimo tikslais.
4) Tiesioginė konsultacija internetu teikiama: Inspekcijos interneto svetainėje paspaudus aktyvią nuorodą (reklaminį langelį) „Tiesioginė konsultacija internetu“ http://vtpsi.lrv.lt/konsultacijos-gyvai
5) Konsultacija seminaro metu: pateikti prašymą surengti ar dalyvauti seminare. Prašymas gali būti pateiktas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba faksimiliniu ryšiu), elektroniniu būdu Inspekcijos elektroninio pašto adresu info@vtpsi.lt
6) Konsultacija socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/statybosinspekcija ;
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Tiesioginių konsultacijų internetu teikimo procesas: gaunamas paklausimas, paklausimas nagrinėjamas, suteikiama konsultacija arba pasiūlyta pateikti pakalausimą kitai kompetetingai institucijai, Inspekcijai raštu ar elektroniniu paštu; pasiūlyta susitarti dėl konsultacijos su teitoriniu padaliniu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/auNowyYNdc
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamos priežiūros funkcijų optimizavimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FAA9691FF7E6/BEQCDpmdeo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamos priežiūros funkcijų optimizavimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamos priežiūros funkcijų optimizavimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Pavadinimas Inspekcijos viršininko 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-160 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. Lapkričio 10 d. Įsakymo nr. 1v-194 „dėl asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b38d8a80da8611e7910a89ac20768b0f
Inspekcijos viršininko 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-160 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. Lapkričio 10 d. Įsakymo nr. 1v-194 „dėl asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Inspekcijos viršininko 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-160 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. Lapkričio 10 d. Įsakymo nr. 1v-194 „dėl asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A6D6656CAD9/RpQhYfnORS
Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Konsultacija, patvirtinta rašytinė konsultacija, rašytinė konsultacija, konsultacija žodžiu, tiesioginė konsultacija internete, konsultacija seminaro metu, konsultacija socialiniame tinkle „Facebook“.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Konsultavimo raštu procesas: dokumento (klausimo) gavimas ir registravimas, atsakymo parengimas, konsultacijos raštu suteikimas;
Konsultavimo žodžiu procesas: Inspekcijai pateikimas klausimas žodžiu, klausimo žodžiu ar telefonu išklausymas, konsultacijos žodžiu suteikimas
PAS31579
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems