Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Panevėžio pataisos namaiX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Panevėžio pataisos namai
Pavadinimas
Panevėžio pataisos namai
Adresas
P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37045461431
Fakso nr.
+37045467558
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas ir informacijos teikimas

Asmeniui informacija ir konsultacijos apie Panevėžio pataisos namų veiklą, vykdomas funkcijas teikiama telefonu 8 45 461 431, elektroniniu paštu paneveziopn@paneveziopn.lt ir atvykus į vietą  (P. Puzino g. 12 Panevėžys).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos; Kitų teisėsaugos institucijų bei įstaigų teikiamos paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta informacija ir konsultacijos apie Panevėžio pataisos namų veiklą, vykdomas funkcijas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl informacijos ar konsultacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti. Žodiniai prašymai dėl informacijos ar konsultacijos suteikimo telefonu arba asmeniui atvykus į Panevėžio pataisos namus gali būti pateikiami atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją jam rūpimu klausimu ar konsultaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima gauti iš karto, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų arba kai nurodoma kita kompetentinga institucija į kurią asmuo turėtų kreiptis.
Jeigu asmens netenkina žodžiu suteikta informacija ar konsultacija arba jos negalima suteikti nedelsiant, asmuo pateikia prašymą raštu. Prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, taip pat pageidaujamos informacijos ar konsultacijos gavimo būdas. Atsakymai į elektroniniu būdu pateiktus elektroniniu parašu nepatvirtintus klausimus (prašymus) pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Asmenų prašymai dėl dokumentų juridiniams faktams patvirtinti išdavimo turi būti pateikti raštu.Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edvardas Norvaišas
Pareigos: Panevėžio pataisos namai
Telefonas: +37045461431
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vladislovas Navickas
Pareigos: Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37045578543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Skrickienė
Pareigos: L. e. Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojo pareigas
Telefonas: +37045461783
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, suteikiant konsultavimo ir informacijos teikimo paslaugas, sekos schema (pridedama)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Klausimas (prašymas) gali būti pateikiamas žodžiu (telefonu, atvykus į įstaigą). Į asmenų prašymus, pateiktus žodžiu, atsakoma nedelsiant, jei nepažeidžiami asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų, ar institucijos interesai. Jei negalima atsakyti nedelsiant, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu (laisva forma).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo  institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos


Dėl informacijos ar konsultacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti. Žodiniai prašymai dėl informacijos ar konsultacijos suteikimo telefonu arba asmeniui atvykus į Panevėžio pataisos namus gali būti pateikiami atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją jam rūpimu klausimu ar konsultaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją ar konsultaciją galima gauti iš karto, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų arba kai nurodoma kita kompetentinga institucija į kurią asmuo turėtų kreiptis.
Jeigu asmens netenkina žodžiu suteikta informacija ar konsultacija arba jos negalima suteikti nedelsiant, asmuo pateikia prašymą raštu. Prašyme nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją ar konsultaciją pageidauja gauti, taip pat pageidaujamos informacijos ar konsultacijos gavimo būdas. Atsakymai į elektroniniu būdu pateiktus elektroniniu parašu nepatvirtintus klausimus (prašymus) pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
Asmenų prašymai dėl dokumentų juridiniams faktams patvirtinti išdavimo turi būti pateikti raštu. Paslaugai suteikti būtina pateikti informaciją ir dokumentus: asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo, kitas subjektas, neturintis juridinio asmens teisių) ir duomenis ryšiui palaikyti, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymas siunčiamas paštu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu.
Raktažodžiai
Informacijos teikimas, konsultacija telefonu, Panevėžio pataisos namai
PAS592
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-06-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems