Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Adresas
Gedimino pr.38 LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070664845
Fakso nr.
+37070664762
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje turimos informacijos teikimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims. Konsultuojama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) veiklos sričiai priskirtais klausimais, taip pat teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje turima informacija. Asmuo, atvykęs į Ekonomikos ir inovacijuų ministeriją, paštu, elektroniniu būdu, telefonu gali prašyti pateikti informaciją apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vieno langelio darbo vietoje asmenys priimami ir konsultuojami : žodžiu – asmeniui atvykus į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją arba telefonu 8 706 64 845; raštu – asmeniui atvykus yra galimybė užpildyti prašymą (pateikiama speciali prašymo forma) arba atsiuntus prašymą paštu, registruotu paštu ar per pasiuntinių paslaugas teikiančią įmonę, elektroniniu būdu ar faksimiliniu ryšiu. Jeigu kreipiasi fizinis asmuo, jis turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pagal galimybę kontaktinį telefono numerį. Jeigu kreipiasi juridinis asmuo, jis turi pateikti juridinio asmens vadovo pasirašytą prašymą, kuriame nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinį telefono numerį, kokią informaciją pageidauja gauti ir pageidaujamos informacijos gavimo būdą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta informacija. Asmeniui atvykus į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ar kreipiantis telefonu, jei tai įmanoma atsižvelgiant į klausimo pobūdį, informacija ir konsultacija suteikiama iš karto. Asmenų raštu pateikti prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje dienos.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kreiptis: žodžiu, atvykus arba telefonu Nr. 8 706 64845 arba siųsti raštą paštu, faksu Nr. 8 706 64762 ar elektroniniu paštu: vienaslangelis@eimin.lt
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Persijanovė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: 870664845
Mobilusis telefonas: +37087066484
Faksas: +37087066476
El. paštas: vienaslangelis@eimin.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Kai asmuo kreipiasi žodžiu:
Išsiaiškinti prašymo esmę ir pagal kompetenciją suteikti informaciją žodžiu, nurodyti atitinkamu klausimu kompetentingų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų (darbuotojų) kontaktinius duomenis arba suderinti konsultacijų pas juos laiką.
Nurodyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų elektroninius tinklapių adresus, kuriuose galima rasti reikalingą informaciją.
Nesant galimybės asmeniui informaciją suteikti žodžiu, jam pasiūlyti klausimus pateikti raštu, kuris registruojamas ir į raštą atsakoma bendra tvarka.
2. Kai asmuo kreipiasi raštu, raštą priimti ir registruoti bendra tvarka, asmenį informuoti apie paslaugos suteikimo terminą.
3. Kai asmuo kreipiasi elektroniniu paštu, pagal kompetenciją į elektroninį laišką atsakyti ir suteikti prašomą informaciją arba jį persiųsti kompetentingiems Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams (darbuotojams).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmenų konsultavimo ir turimos informacijos teikimo aprašymas.
Prašymo forma.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faką patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo;

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymas 2008m gruodžio 2 d. Nr.4-605 Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-373 "Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje "vieno langelio" principu" pakeitimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;<br/><br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faką patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo;<br/><br/>Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymas 2008m gruodžio 2 d.  Nr.4-605 Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-373 &amp;quot;Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje &amp;quot;vieno langelio&amp;quot; principu&amp;quot; pakeitimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faką patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo;

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro Įsakymas 2008m gruodžio 2 d. Nr.4-605 Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-373 &amp;quot;Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje &amp;quot;vieno langelio&amp;quot; principu&amp;quot; pakeitimo

Pastabos
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Aprašymas įtraukiamas į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos saugomų dokumentų apskaitą.
Raktažodžiai
informacija, konsultacija, klausimas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Kai asmuo kreipiasi žodžiu:
Išsiaiškinti prašymo esmę ir pagal kompetenciją suteikti informaciją žodžiu, nurodyti atitinkamu klausimu kompetentingų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų (darbuotojų) kontaktinius duomenis arba suderinti konsultacijų pas juos laiką.
Nurodyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų elektroninius tinklapių adresus, kuriuose galima rasti reikalingą informaciją.
Nesant galimybės asmeniui informaciją suteikti žodžiu, jam pasiūlyti klausimus pateikti raštu, kuris registruojamas ir į raštą atsakoma bendra tvarka.
2. Kai asmuo kreipiasi raštu, raštą priimti ir registruoti bendra tvarka, asmenį informuoti apie paslaugos suteikimo terminą.
3. Kai asmuo kreipiasi elektroniniu paštu, pagal kompetenciją į elektroninį laišką atsakyti ir suteikti prašomą informaciją arba jį persiųsti kompetentingiems Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams (darbuotojams).
PAS645
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems