Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos kariuomenėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos kariuomenė
Pavadinimas
Lietuvos kariuomenė
Adresas
Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052785001
Fakso nr.
+37052126170
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas Lietuvos kariuomenės kompetencijos klausimais

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Lietuvos kariuomenės kanceliariją, atsiuntus paštu, elektroniniu būdu, telefonu. Į prašymus atsakoma tokiu pačiu būdu, kaip pateiktas prašymas (jeigu asmuo nepageidauja atsakymo gauti kitaip). Asmenys konsultuojami tik LK kompetencijos klausimais, teikiama informacija apie LK veiklą, vykdomas funkcijas, teikiamas administracines paslaugas. LK asmenys aptarnaujami ir prašymai nagrinėjami taikant "vieno langelio" principą. Kreipantis informacijos telefonais, asmuo gali būti nukreipiamas darbuotojui pagal kompetenciją. Asmenų prašymai raštu turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas (jei kreipiasi juridinis asmuo), adresas ar asmens nepasirašyti, LK vadovybės ar vado įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Jei LK neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai ir apie tai informuoja asmenį. Asmuo, nesutinkantis su gautu atsakymu į savo prašymą, turi teisę paduoti skundą. Asmeniui nesuteikiama informacija kuri sudaro valstybės, tarnybos, profesinę, banko, informacija apie kitą asmenį (jei informaciją pageidaujantis gauti asmuo nėra teisėtas to asmens atstovas). 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Pradedant verslą; Ieškant darbo; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikiama reikalinga informacija

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jei kreipiasi fizinis asmuo), elektroninio pašto adresas (jeigu yra) arba raštas, kuriame nurodomas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.Jei prašymą siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita LR teisės aktų nuststyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: LK kanceliarijos Administravimo skyriaus Dokumentų administravimo poskyris
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052735561
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052648573
El. paštas: LK.kanceliarija@mil.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: LK kanceliarijos Administravimo skyriaus Dokumentų administravimo poskyris
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052648515
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: LK kanceliarijos Administravimo skyriaus Dokumentų administravimo poskyris
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37052785017
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Laisvos formos pasirašytas prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į LK kanceliariją, atsiunčiamas paštu, elektroniniu paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas gali būti teikiamas laisva forma. Pasirašytame prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jei kreipiasi fizinis asmuo), elektroninio pašto adresas (jeigu yra) arba raštas, kuriame nurodomas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Atsakymui parengti naudojama informacija ir dokumentai, kuriuos turi LK, kitos krašto apsaugos institucijos ar jų padaliniai arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Konsultuojant asmenis bendruoju telefonu, atsakymas pateikiamas nedelsiant arba skambutis tiesiogiai nukreipiamas darbuotojui pagal kompetenciją. Kitais atvejais atsakymas pateikiamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jeigu informacijos pateikimui būtina sudaryti komisiją, sušaukti posėdį ar reikalingos kitos priemonės, terminas gali būti pratęstas iki 10 dienų. Jeigu LKK neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai ir raštu apie tai praneša asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
pateikiamas elektroniniu būdu prašymas pateikti informaciją
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Nemokama  Darbo dienos 20 Konsultuojant asmenis bendruoju telefonu, atsakymas pateikiamas nedelsiant arba skambutis tiesiogiai nukreipiamas darbuotojui pagal kompetenciją. Kitais atvejais atsakymas pateikiamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jeigu informacijos pateikimui būtina sudaryti komisiją, sušaukti posėdį ar reikalingos kitos priemonės, terminas gali būti pratęstas iki 10 dienų. Jeigu LKK neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai ir raštu apie tai praneša asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas LRV 2007 08-22 nutarimas Nr.875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
LRV 2007 08-22 nutarimas Nr.875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo" LRV 2007 08-22 nutarimas Nr.875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos kariuomenės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2009-11-20 įsakymu Nr.V-1120
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5851C629B15D
Lietuvos kariuomenės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2009-11-20 įsakymu Nr.V-1120 Lietuvos kariuomenės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2009-11-20 įsakymu Nr.V-1120
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
kariuomenė, prašymas, konsultavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
asmenu_konsultavimas.pdf asmenu_konsultavimas.pdf
Laisvos formos pasirašytas prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į LK kanceliariją, atsiunčiamas paštu, elektroniniu paštu.
PAS33505
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-12-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems