Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pavadinimas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Adresas
Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052652255
Fakso nr.
+37052652314
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kompetencijos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą, klausimais

Asmenys gali būti konsultuojami žodžiu (telefonu, ar tiesiogiai atvykus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, toliau - LVAT), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu bei LVAT interneto svetainės www.archyvai.lt skyriuje „Klausimai – atsakymai“ užpildžius pateiktą elektroninę formą. Asmenys konsultuojami tik LVAT kompetencijos klausimais. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais: 1. dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo; 2. oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo (įskaitant tokių dokumentų specifikacijas); 3. dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių rengimo ir taikymo; 4. likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti; 5. valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos; 6. valstybės archyvų veiklos (dokumentų kaupimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo) reglamentavimo; 7. kino paveldo kaupimo valstybės archyvuose; 8. valstybės archyvuose saugomų dokumentų išsaugojimo užtikrinimo (restauravimo, konservavimo ir kt.); 9. LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų (EAIS ir IAPS) ir dokumentų valdymo sistemos administravimo; 10. valstybės archyvuose saugomų dokumentų aprašymo ir aprašų tvarkymo EAIS. Atsakymas pateikiamas žodžiu, raštu ar el. paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta prašoma informacija ar konsultacija.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, elektroniniu paštu ar telefonu, turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.
Teikdamas klausimą LVAT interneto svetainės www.archyvai.lt skyriuje „Klausimai – atsakymai“, asmuo turi užpildyti pateiktą elektroninę formą, nurodydamas el. pašto adresą ir klausimą.
Jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu, pildomas laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Lukšaitė
Pareigos: Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052652249
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052652314
El. paštas: d.luksaite@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aistė Somkinė
Pareigos: Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052652313
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052652314
El. paštas: a.somkine@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irma Dagė
Pareigos: Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052652247
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052652314
El. paštas: i.dage@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo forma laisva ir pildoma tik asmeniui kreipiantis raštu. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, aiškiai išdėstyti prašymo esmę. Prašymas užregistruojamas ir nukreipiamas vykdyti. Parengtas atsakymas išsiunčiamas klausėjui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva ir pildoma tik asmeniui kreipiantis raštu. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, aiškiai išdėstyti prašymo esmę
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo, kuris kreipiasi elektroniniu paštu, turi pateikti ir su konkrečiu klausimu susijusią informaciją.
Teikdamas klausimą LVAT interneto svetainės www.archyvai.lt skyriuje „Klausimai – atsakymai“, asmuo turi užpildyti pateiktą elektroninę formą, nurodydamas el. pašto adresą ir klausimą.
Pateikiant prašymą per Integralią administracinių paslaugų sistemą, būtina prisijungti per Elektroninius valdžios vartus, užpildyti formą ir pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.
Prašymas nagrinėjamas ir pateikiamas atsakymas el. paštu arba, kai klausėjas pageidauja, raštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Bankai;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Bankai;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nacionalinio dokumentų fondo administravimas; dokumentų ir archyvų valdymas ir naudojimas; dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas; elektroninių dokumentų valdymas; saugojimo terminų nustatymas, terminų rodyklių rengimas ir taikymas; likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimas toliau saugoti;
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
administracines-paslaugos-teikimo-seka.doc administracines-paslaugos-teikimo-seka.doc
Prašymo forma laisva ir pildoma tik asmeniui kreipiantis raštu. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, aiškiai išdėstyti prašymo esmę. Prašymas užregistruojamas ir nukreipiamas vykdyti. Parengtas atsakymas išsiunčiamas klausėjui.
PAS32297
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-10-15
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems