Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas

Asmenys konsultuojami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos klausimais. Asmuo turi pateikti laisvos formos rašytinį prašymą, kuris gali būti pateiktas atvykus į NVSC, faksu, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, el. paštas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta konsultacija

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens prašymo forma turi būti parengiama, vadovaujantis rašytinių prašymų priėmimui nustatytų reikalavimų:
1.1. parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, atsiųstiems paštu);
1.2. parašyti įskaitomai;
1.3. nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir asmens pasirašyti.

2. Asmenų prašymai NVSC elektroniniu būdu turi būti pateikti taip, kad juos gavus būtų galima:
2.1. atpažinti elektroninių dokumentų formatą;
2.2. atidaryti ir apdoroti juos naudojamomis kompiuterinėmis programomis;
2.3. atpažinti prašymo turinį;
2.4. identifikuoti elektroninį parašą ir pateikusius asmenis.

3. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami pateiktiems raštu.
4. Kai asmens prašymą NVSC pateikia asmens atstovas, jis NVSC privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į NVSC kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
5. Fizinis, juridinis asmuo ar filialas prašymą pateikia atvykęs į NVSC. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilniaus departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilnius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kauno departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kaunas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Klaipėdos departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: klaipeda@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šiaulių departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37041596374
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: siauliai@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Panevėžio departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37045596173
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: panevezys@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Utenos departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: utena@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alytaus departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alytus@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marijampolės departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marijampole@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: telsiai@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tauragės departamentas
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: taurage@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Procesų aprašymai pateikti schemose
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymo pavyzdys pridedamas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FAA9691FF7E6/mINUlpRuIW
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
konsultavimas
PAS32076
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-06-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems