Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)
Pavadinimas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)
Adresas
A.Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė
Adresas internete
Telefonas
+37034359297
Faksas
+37034353319
Darbo laikas
I-II 8:00 – 18:00, III-IV 8:00-17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų konsultavimas žodžiu ir raštu
Asmenų konsultavimas Marijampolės visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) kompetencijos klausimais
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Pradedant verslą; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita; Turint verslą; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Žodinis arba rašytinis paklausimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Konsultacijos į pateiktus paklausimus žodžiu teikiamos atvykus į Centrą. Pageidaujančio konsultuotis žodžiu, paprašoma pateikti asmens dokumentą. Jeigu nepateikiamas asmens dokumentas, suteikiama tik bendro pobūdžio konsultacija visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nuostatų taikymo klausimais.
Laisvos formos asmens rašytinis prašymas, kuris gali būti pateiktas asmeniui atvykus į Centrą, faksu, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, el. paštas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Večerskienė
Pareigos: Darbo organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37034359301
Mobilusis telefonas: +37068323323
Faksas: +37034353319
El. paštas: daiva.vecerskiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Romualda Danilaitienė
Pareigos: Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034359301
Mobilusis telefonas: +37068323323
Faksas: +37034359301
El. paštas: romualda.danilaitiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034359297
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrius Kraulėda
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37034359297
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: andrius.krauleda@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Gicevičienė
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353303
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: birute.giceviciene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aistė Jankauskienė
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034359452
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: aiste.jankauskiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Brigita Kamorūnaitė
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034359452
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: brigita.kamorunaite@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Radzevičienė
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja
Telefonas: +37034359307
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037034353
El. paštas: loreta.radzeviciene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Pankauskienė
Pareigos: Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37034359307
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: rasa.pankauskiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Palukaitienė
Pareigos: Šakių skyriaus vyresnioji specialistė (administratorė)
Telefonas: +37034560153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034560153
El. paštas: sakiai@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Miknevičienė
Pareigos: Šakių skyriaus vedėja
Telefonas: +37034560152
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034560153
El. paštas: daiva.mikneviciene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nida Kriaučiūnienė
Pareigos: Vilkaviškio skyriaus vyresnioji specialistė (administratorė
Telefonas: +37034252479
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilkaviskis@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Angelė Budrikevičienė
Pareigos: Vilkaviškio skyriaus vedėja
Telefonas: +37034252514
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: angele.budrikeviciene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Laisvos formos asmens rašytinis prašymas, kuris gali būti pateiktas asmeniui atvykus į Centrą, faksu, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, el. paštas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Reikalavimai prašymo formai:
1.1. parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, atsiųstiems paštu);
1.2. parašyti įskaitomai;
1.3. juose turi būti aiškiai suformuluoti klausimai
1.4. nurodyta asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir asmens pasirašyti.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E328A1C1878E
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FAA9691FF7E6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
chema.docx chema.docx
Laisvos formos asmens rašytinis prašymas, kuris gali būti pateiktas asmeniui atvykus į Centrą, faksu, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, el. paštas.
PAS4009
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2016-01-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems