Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kazlų Rūdos savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kazlų Rūdos savivaldybė
Pavadinimas
Kazlų Rūdos savivaldybė
Adresas
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Adresas internete
Telefonas
+370 3 43 95276
Faksas
+370 3 43 95276
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, Pietų pertrauka: 12-12:45 val.
Paslaugos aprašas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
Nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis pripažįstami asmenys, kurie:

okupacinių režimų buvo įkalinti, ištremti, nutremti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų kitokiais būdais buvo atimta laisvė;
okupacijų metais dėl okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą ar turtą;
prievarta paimti į okupavusių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;
persekioti dėl politinių motyvų;
dėl politinių ar kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę;
dėl okupacinių režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą.
Nuo okupacijų nukentėjusių asmenų grupės:

okupacinių režimų politiniais ar kilmės motyvais represuoti asmenys:
politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys;
tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys;
perkeltieji asmenys;
kiti represuoti asmenys;
buvę beglobiai vaikai;
kiti nukentėję asmenys.
Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas, jei asmuo archyviniais ar teisiniais dokumentais įrodo savo nukentėjimą, atitinkantį įstatymo sąlygas ir turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Šis statusas nėra pripažįstamas mirusiems asmenims.
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimą pagal atitinkamas nukentėjimų nuo okupacijų kategorijas ir pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sprendimą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo LGGRT centras priima ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo prašymo padavimo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto pažymėjimo išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti tokius dokumentus:

Archyvinių dokumentų, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinis statusas, kopijas - patvirtintas notaro arba seniūno:
(pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo vietą ir laiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos generalinės prokuratūros, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo ir kitų archyvų išduotas pažymas);
Teismo sprendimo kopiją, patvirtintą teisme;
Gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba seniūno;
Santuokos liudijimo kopiją (moterims keitusioms pavardę), patvirtintą notaro arba seniūno;
Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės arba paso lapo, kuriame yra nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (tvirtinti nereikia);
Darbo knygelės iki 1990 m. kopiją (tvirtinti nereikia);
Gyvenimo aprašymą;
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Prašymą;
Anketą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Linutė Rutkauskienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyresnioji archyvo specialistė
Telefonas: 834325931
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.rutkauskiene@kazluruda.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti tokius dokumentus:

Archyvinių dokumentų, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinis statusas, kopijas - patvirtintas notaro arba seniūno:
(pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo vietą ir laiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos generalinės prokuratūros, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo ir kitų archyvų išduotas pažymas);
Teismo sprendimo kopiją, patvirtintą teisme;
Gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba seniūno;
Santuokos liudijimo kopiją (moterims keitusioms pavardę), patvirtintą notaro arba seniūno;
Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės arba paso lapo, kuriame yra nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (tvirtinti nereikia);
Darbo knygelės iki 1990 m. kopiją (tvirtinti nereikia);
Gyvenimo aprašymą;
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Prašymą;
Anketą.
Pažymėjimus pametusiems, sugadinusiems ar kitaip praradusiems asmenims išduodamas ne pažymėjimo dublikatas, o naujas pažymėjimas.

Reikia pristatyti tokius dokumentus:

Prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
Vieną paskutiniojo laikotarpio fotonuotrauką (2×3 cm);
Paso kopiją;
Darbo knygelės iki 1990 metų kopiją;
Skelbimą (-us) iš respublikinio laikraščio, kad prarastas pažymėjimas.
Kvitus apie mokesčio sumokėjimą už skelbimą (-us) ir laikraščio puslapį, kuriame išspausdintas skelbimas:
Pirmas skelbimas - apie tai, kad prarastas pažymėjimas (turi būti nurodytas vardas, pavardė, pažymėjimo numeris ir koks statusas buvo suteiktas);
Antras skelbimas duodamas po 30 dienų į tą patį laikraštį apie tai, kad prarastą pažymėjimą (nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį ir statusą) laikyti negaliojančiu.
Pastaba. Jeigu buvote apvogtas, kreipėtės į policiją ir turite iš policijos pažymą, kad pavogtas pažymėjimas, tuomet duodamas tik vienas skelbimas ir pridedama iš policijos gauta pažyma.

Atlikusiems tarnybą Afganistane būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu
Asmenys, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, tel. (8-5) 2313012) ir Lietuvos respublikinės Afganistano karo veteranų organizacijos (Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, įgaliotas atstovas Vytas Lukšys, mob. tel. 8 687 16710, namų tel. (8-5) 233 9068) nustatytus dokumentus:

Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (būtina nurodyti adresą, telefono numerį);
Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, anketą (pageidautina užpildyti išsamiai);
Dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą - būtinosios karinės tamvbos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis ir lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto.
arba
Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
arba Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
arba
pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus. Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Kadangi įstatyme vartojama „būtinosios karinės tarnybos“ sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesionaliojoje karo tarnyboje.
Asmens tapatybės kortelės arba paso lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Darbo knygelės visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Pastaba. Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai.
Likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei stačiusiems Slavutičiaus miestą Ukrainoje
Asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (Gedimino pr. 40/1, LT-01110, tel. (8-5) 2313012) ir Lietuvos judėjimo „Černobylis“ (E.Ožeškienės g. 6, LT-44253 Kaunas, tel. 8 615 61077) nustatytus dokumentus:

Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (būtina nurodyti adresą, telefono numerį);
Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, anketą (pageidautina užpildyti išsamiai);
Dokumentą, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos - dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje faktus:
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto.
arba Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t.y. pasiųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:
įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:
įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastaba. Neturintieji išvardytų dokumentų, gali pateikti Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. - Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
arba
Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus. Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Moterims, jeigu keitėsi pavardė, - santuokos liudijimo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Asmens tapatybės kortelės arba paso lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Darbo knygelės visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Pastaba. Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas;

Anketa.

Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas, 1997-06-30 Nr. VIII-342
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA7CC8021E9D/sOSEZNALto
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas, 1997-06-30 Nr. VIII-342 Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas, 1997-06-30 Nr. VIII-342
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
okupacijos, teisinis statusas, pažymėjimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti tokius dokumentus:

Archyvinių dokumentų, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinis statusas, kopijas - patvirtintas notaro arba seniūno:
(pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo vietą ir laiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos generalinės prokuratūros, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo ir kitų archyvų išduotas pažymas);
Teismo sprendimo kopiją, patvirtintą teisme;
Gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba seniūno;
Santuokos liudijimo kopiją (moterims keitusioms pavardę), patvirtintą notaro arba seniūno;
Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės arba paso lapo, kuriame yra nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (tvirtinti nereikia);
Darbo knygelės iki 1990 m. kopiją (tvirtinti nereikia);
Gyvenimo aprašymą;
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Prašymą;
Anketą.
Pažymėjimus pametusiems, sugadinusiems ar kitaip praradusiems asmenims išduodamas ne pažymėjimo dublikatas, o naujas pažymėjimas.

Reikia pristatyti tokius dokumentus:

Prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
Vieną paskutiniojo laikotarpio fotonuotrauką (2×3 cm);
Paso kopiją;
Darbo knygelės iki 1990 metų kopiją;
Skelbimą (-us) iš respublikinio laikraščio, kad prarastas pažymėjimas.
Kvitus apie mokesčio sumokėjimą už skelbimą (-us) ir laikraščio puslapį, kuriame išspausdintas skelbimas:
Pirmas skelbimas - apie tai, kad prarastas pažymėjimas (turi būti nurodytas vardas, pavardė, pažymėjimo numeris ir koks statusas buvo suteiktas);
Antras skelbimas duodamas po 30 dienų į tą patį laikraštį apie tai, kad prarastą pažymėjimą (nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį ir statusą) laikyti negaliojančiu.
Pastaba. Jeigu buvote apvogtas, kreipėtės į policiją ir turite iš policijos pažymą, kad pavogtas pažymėjimas, tuomet duodamas tik vienas skelbimas ir pridedama iš policijos gauta pažyma.

Atlikusiems tarnybą Afganistane būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu
Asmenys, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, tel. (8-5) 2313012) ir Lietuvos respublikinės Afganistano karo veteranų organizacijos (Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, įgaliotas atstovas Vytas Lukšys, mob. tel. 8 687 16710, namų tel. (8-5) 233 9068) nustatytus dokumentus:

Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (būtina nurodyti adresą, telefono numerį);
Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, anketą (pageidautina užpildyti išsamiai);
Dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą - būtinosios karinės tamvbos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis ir lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto.
arba
Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
arba Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
arba
pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus. Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Kadangi įstatyme vartojama „būtinosios karinės tarnybos“ sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesionaliojoje karo tarnyboje.
Asmens tapatybės kortelės arba paso lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Darbo knygelės visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Pastaba. Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai.
Likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei stačiusiems Slavutičiaus miestą Ukrainoje
Asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (Gedimino pr. 40/1, LT-01110, tel. (8-5) 2313012) ir Lietuvos judėjimo „Černobylis“ (E.Ožeškienės g. 6, LT-44253 Kaunas, tel. 8 615 61077) nustatytus dokumentus:

Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (būtina nurodyti adresą, telefono numerį);
Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, anketą (pageidautina užpildyti išsamiai);
Dokumentą, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos - dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje faktus:
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto.
arba Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t.y. pasiųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:
įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:
įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastaba. Neturintieji išvardytų dokumentų, gali pateikti Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. - Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
arba
Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus. Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Moterims, jeigu keitėsi pavardė, - santuokos liudijimo įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Asmens tapatybės kortelės arba paso lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
Darbo knygelės visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.
Pastaba. Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai.
PAS5458
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems