Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Elektrėnų savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Elektrėnų savivaldybė
Pavadinimas
Elektrėnų savivaldybė
Adresas
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai
Adresas internete
Telefonas
+37052858000
Faksas
+37085258005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas - Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti

Paslauga teikiama asmenims, nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų.

Asmuo, pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turėdamas visus dokumentus, reikalingus asmens bylai suformuoti, atvyksta į Elektrėnų savivaldybės administraciją.

Paslaugos vykdytojas peržiūri dokumentus ir suformuoja bylą. Byla perduodama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro komisijai. Komisija išnagrinėja prašymą ir priima spendimą.

Pagaminti pažymėjimai parvežami ir perduodami asmenims.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pripažintas teisinis statusas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, nukentėjęs nuo 1939–1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą pripažinti nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų asmens teisinį statusą;
2. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės arba paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (tvirtinti nereikia);
3. Asmens, pretenduojančio į teisinį statusą, anketą;
4. Dvi paskutiniojo laikotarpio fotonuotraukos (2x3 cm);
5. Gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro arba seniūno;
6. Santuokos liudijimo kopiją (moterims, keitusioms pavardę), patvirtinta notaro arba seniūno;
7. Darbo knygelės iki 1990 m. kopiją (tvirtinti nereikia);
8. Archyvinių dokumentų, kurių pagrindu gali būti pripažintas asmens, nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinis statusas, kopijas – patvirtintas notaro arba seniūno (pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo vietą ir laiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos generalinės prokuratūros, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos valstybinio centrinio archyvo ir kitų archyvų išduotas pažymas).

Asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi papildomai pateikti dokumentą, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos – dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje faktus:
a) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:
- sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (verčia vertimų biurai). Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto;
- arba Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinio skyriaus (pagal šaukimo ir paėmimo į sovietų armiją vietovę) išduotos pažymos, patvirtinančios minėtą faktą, patvirtintą kopiją;
b) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t. y. siųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:
- įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtą faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
c) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:
- įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtą faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Neturintys išvardytų dokumentų gali pateikti:
a) Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. – Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
b) arba Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.

Asmenys, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, papildomai pateikia dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą – būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:
a) Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane (įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (verčia vertimų biurai). Pastaba. Jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto;
b) arba Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinio skyriaus (pagal šaukimo ir paėmimo į sovietų armiją vietovę) išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
c) arba Lietuvos ypatingojo archyvo išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
d) arba pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.
Pastaba. Pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.
Kadangi įstatyme vartojama būtinosios karinės tarnybos sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesinėje karo tarnyboje.

Jaunuoliai, 1990-1991 m. atsisakę tarnauti sovietinėje armijoje, pasitraukę iš šios armijos, pateikia šiuos dokumentus:
Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (prašyme nurodyti adresą, telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti); Dvi fotonuotraukas (2x3 cm);
Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą, smulkiai aprašant atsisakymo prievartinės karinės tarnybos sovietų armijoje, prievartinio paėmimo į sovietų armijos dalinius aplinkybes;
Sovietinio karinio bilieto lapų su įrašais kopijas; Neturint karinio bilieto – Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinio skyriaus (pagal šaukimo ir paėmimo į sovietų armiją vietovę) išduoto pažymėjimo apie karinės tarnybos sovietų armijoje faktą, laikotarpį, vietas ir kt. notaro patvirtintą kopiją;
Pažymų iš archyvų notaro patvirtintas kopijas; Gimimo liudijimo notaro patvirtintą kopiją; Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. (jeigu iki to laiko buvo dirbama) kopiją (notariškai tvirtinti nereikia);
Galima pateikti bet kurį dokumentą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai įrodo pasitraukimo iš sovietų armijos ir sugrąžinimo (ar sugrįžimo) į ją faktą.

Asmenys pametę, sugadinę ar kitaip paradę pažymėjimus, pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
2. Vieną paskutiniojo laikotarpio fotonuotrauką (2x3 cm);
2. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės arba paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją (tvirtinti nereikia);
3. Skelbimą iš respublikinio dienraščio, kad prarastas pažymėjimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Tamošiūnienė
Pareigos: Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 852858057
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: asta.tamosiuniene@elektrenai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo, pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turėdamas visus dokumentus, reikalingus asmens bylai suformuoti, atvyksta į Elektrėnų savivaldybės administraciją.
2. Paslaugos vykdytojas peržiūri dokumentus ir suformuoja bylą. Byla perduodama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro komisijai. Komisija išnagrinėja prašymą ir priima spendimą. Sprendimas dėl statuso pripažinimo ar nepripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų pateikimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.
3. Pagaminti pažymėjimai parvežami ir perduodami asmenims.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Anketa

http://genocid.lt/centras/lt/858/c/
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA7CC8021E9D
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C91FAA3070C8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nukentėjusiojo asmens statusas, teisinis statusas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo, pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turėdamas visus dokumentus, reikalingus asmens bylai suformuoti, atvyksta į Elektrėnų savivaldybės administraciją.
2. Paslaugos vykdytojas peržiūri dokumentus ir suformuoja bylą. Byla perduodama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro komisijai. Komisija išnagrinėja prašymą ir priima spendimą. Sprendimas dėl statuso pripažinimo ar nepripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo ir dokumentų pateikimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.
3. Pagaminti pažymėjimai parvežami ir perduodami asmenims.
PAS3516
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems