Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir tremtinių, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti

Asmenų, nukentėjusių nuo
1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimą pagal atitinkamas
nukentėjimų nuo okupacijų kategorijas ir pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimą vykdo Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centras.Mažeikių rajono
savivaldybės administracija tik priima dokumentus ir po to išduoda Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtus pažymėjimus.Nuo okupacijų
nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas, jei asmuo archyviniais ar
teisiniais dokumentais įrodo savo nukentėjimą, atitinkantį įstatymo sąlygas.


Nuo okupacijų nukentėję
asmenys:
1) okupacinių režimų
buvo įkalinti, ištremti, nutremti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų
kitokiais būdais buvo atimta laisvė;2) okupacijų metais dėl
okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių
slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą ar turtą;3) prievarta paimti į
okupavusių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;4) persekioti dėl
politinių motyvų;5) dėl politinių ar
kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę;6) dėl okupacinių
režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą.Nuo okupacijų
nukentėjusių asmenų grupėsNuo okupacijų
nukentėjusių asmenų grupės yra šios:1) okupacinių režimų
politiniais ar kilmės motyvais represuoti asmenys:a) politiniai kaliniai
ir jiems prilyginti asmenys;b) tremtiniai ir jiems
prilyginti asmenys;c) perkeltieji asmenys;d) kiti represuoti
asmenys;2) buvę beglobiai
vaikai;3) Afganistano karo
dalyviai;4) kiti nukentėję
asmenys.
Prašymas ir anketa
(nustatytos formos) ir visi kiti dokumentai dėl atitinkamo statuso pateikiami
tiesiogiai asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių
vyresn. specialistei  Kristinai
Mitkuvienė,
tel. (8 443)  90 146, el.
p. 
kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt , Stoties g. 18, 109 kab., 89226 Mažeikiai
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas pažymėjimas arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl prašymo netenkinimo ar papildomų dokumentų pateikimo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. Prašymą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo.
2. Dvi fotonuotraukas (2x3 cm).
3. Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą.
4. Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, notariškai patvirtintą kopiją:
a) Archyvo pažymėjimo;
b) Teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;
c) Galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Gimimo liudijimo notariškai patvirtintą kopiją.
7. Santuokos liudijimo notariškai patvirtintą kopiją (moterims).
8. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
9. Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją (notariškai patvirtinti nereikia).

Asmuo, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikęs tarnybą Afganistane ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu, būtinai nurodant adresą, telefono numerį);
2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina – išsamiai);
3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą – būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane (įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto.
Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Arba: pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.
Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.
Originalūs dokumentai iš pretendentų nepriimami.
Kadangi įstatyme vartojama “būtinosios karinės tarnybos” sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesinėje karo tarnyboje.
4. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;
5. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;
6. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

Asmuo, dalyvavęs likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu);
2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina - išsamiai);
3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos - dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, faktus:
a) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto.
Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
b) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t.y. pasiųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:
įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
c) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:
įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Neturintys išvardintų dokumentų gali pateikti:
a) Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. - Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
b) arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo, dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.
Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
4. Moterims, jeigu keitėsi pavardė, - SANTUOKOS LIUDIJIMO įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
5. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;
6. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;
7. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

Pažymėjimą pametusiam, sugadinusiam ar kitaip praradusiam asmeniui išduodamas ne pažymėjimo dublikatas, o naujas pažymėjimas.
Asmuo, norintis gauti naują pažymėjimą, turi pateikti:
1. Prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
2. Vieną paskutiniojo laikotarpio fotonuotrauką (2×3 cm);
3. Paso kopiją;
4. Darbo knygelės iki 1990 metų kopiją;
5. Skelbimą (-us) iš respublikinio laikraščio, kad prarastas pažymėjimas;
6. Kvitus apie mokesčio sumokėjimą už skelbimą (-us) ir laikraščio puslapį, kuriame išspausdintas skelbimas (Pirmas skelbimas turi būti apie tai, kad prarastas pažymėjimas (turi būti nurodytas vardas, pavardė, pažymėjimo numeris ir koks statusas buvo suteiktas), antras skelbimas duodamas po 30 dienų į tą patį laikraštį apie tai, kad prarastą pažymėjimą (nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį ir statusą) laikyti negaliojančiu. Jeigu buvote apvogtas, kreipkitės į policiją, kurios pareigūnai išduos pažymą, kad pažymėjimas pavogtas. Tada užtenka pateikti tik vieno skelbimą, pridedant iš policijos gautą pažymą.
7. Laisvos formos prašymą perduoti dokumentus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui (rekomenduojama forma – 1 priedas).

Prašymų ir anketų formos skelbiamos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro interneto svetainėje, adresu http://genocid.lt
Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Mitkuvienė
Pareigos: Socialinės paramos skyrių vyresn. specialistė
Telefonas: +37044390146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Priimamas ir registruojamas prašymas;
2. Patikrinama prašymą teikiančio asmens tapatybė.
3. Įvertinami pateikti dokumentai, išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Nustačius, jog priimti yra visi reikalingi dokumentai, atsakingas darbuotojas pristato juos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai.
Kai Pasipriešinimo komisija priima sprendimą dėl atitinkamo statuso suteikimą, pažymėjimas yra parvežamas ir išduodamas asmeniui.
5. Paslaugos gavėjui išduodamas pažymėjimas ar suteikiama informacija apie priimtą sprendimą tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma ir anketa patvirtinta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus.Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 120 Darbo dienos
Komentaras: Sprendimą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras priima ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo. Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA7CC8021E9D
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BFB136428878
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C91FAA3070C8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“.
Pastabos
Asmens pateikti dokumentai perduodami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kurio darbuotojai įvertina dokumentus ir priima sprendimą dėl asmens teisinio statuso pripažinimo ir šį statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo. Jei statusas yra pripažįstamas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai parengia pažymėjimą, kurį išduoda Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojas. Jei prašymas dėl statuso pripažinimo atmetamas – apie šį sprendimą ir jo priežastis asmenį informuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai.
Raktažodžiai
NUKENTĖJUSIŲ NUO 1939 – 1990 METŲ OKUPACIJŲ, POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ, PERKELTŲJŲ ASMENŲ, KITŲ REPRESUOTŲJŲ ASMENŲ statusui
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Priimamas ir registruojamas prašymas;
2. Patikrinama prašymą teikiančio asmens tapatybė.
3. Įvertinami pateikti dokumentai, išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Nustačius, jog priimti yra visi reikalingi dokumentai, atsakingas darbuotojas pristato juos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai.
Kai Pasipriešinimo komisija priima sprendimą dėl atitinkamo statuso suteikimą, pažymėjimas yra parvežamas ir išduodamas asmeniui.
5. Paslaugos gavėjui išduodamas pažymėjimas ar suteikiama informacija apie priimtą sprendimą tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
PAS3008
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems