Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
Telefonas
+370 4 50 43155
Faksas
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų prašymų (skundų) ir pasiūlymų priėmimas seniūnijose
Asmenys į seniūniją kreipiasi bet kokiu rūpimu klausimu ar nusiskundimu. Jų prašymai, skundai priimami ir registruojami seniūnijos dokumentacijos plane numatytame registre.
Darbuotojas priima asmenų prašymus/ skundus, nustato kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimamas prašymas ar skundas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Prašymas (skundas) ar pasiūlymas, ir juos pagrindžiantys dokumentai;
3. Kai asmens prašymą (skundą) ar pasiūlymą seniūnijai paduoda asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgis Baltrimas
Pareigos: Rietavo miesto seniūnas
Telefonas: (8 448) 73 221
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 73 221
El. paštas: m.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Romanas Jurčius
Pareigos: Rietavo seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 448) 68 256
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 68 256
El. paštas: k.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Salomėja Čiesnienė
Pareigos: Medingėnų seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 448) 41 711
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 41 711
El. paštas: medingenai@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Globienė
Pareigos: Daugėdų seniūnijos seniūnė
Telefonas: (8 448) 45 887
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 45 887
El. paštas: a.globiene@erdves.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Antanas Zalepūgas
Pareigos: Tverų seniūnijos seniūnas
Telefonas: (8 448) 41 174
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 41 174
El. paštas: seniunas@tverai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ingrida Budraitienė
Pareigos: Rietavo miesto seniūnijos specialistė
Telefonas: (8 448) 73 221
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 73 221
El. paštas: m.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ramutė Sugintienė
Pareigos: Rietavo seniūnijos specialistė
Telefonas: (8 448) 68 256
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: ( 8 448) 68 256
El. paštas: k.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Kalnikaitė
Pareigos: Medingėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: ( 8 448) 41 738
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 41 711
El. paštas: r.kalnikaite@erdves.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Mačernienė
Pareigos: Tverū seniūnijos raštvedė
Telefonas: (8 448) 41 174
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: (8 448) 41 174
El. paštas: rastvede@tverai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1.Asmuo pateikia prašymą (skundą);
2.Prašymas (skundas) priimamas;
3.Gautas prašymas (skundas) užregistruojamas dokumentų registre;
4.Nustatoma kokios informacijos reikia sprendimui priimti;
5.Jei trūksta informacijos ar reikiamų dokumentų, prašantysis privalo pateikti;
6.Prašymas (skundas) nagrinėjamas, bet, jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimas nepriskirtinas seniūnijos kompetencijai, persiunčiama kitai institucijai, pasilikus prašymo kopiją;
7.Prašymai (skundai) išnagrinėjami per 20 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
8.Atsakymas į prašymo (skundo) nagrinėjimą pateikiamas raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas ar skundas teikiamas laisva forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
Nuoroda #
1.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); <br/>2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473); <br/>3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422). 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).

Pastabos
Paslauga galutinė.
Raktažodžiai
Prašymo ar skundo priėmimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.doc schema.doc
1.Asmuo pateikia prašymą (skundą);
2.Prašymas (skundas) priimamas;
3.Gautas prašymas (skundas) užregistruojamas dokumentų registre;
4.Nustatoma kokios informacijos reikia sprendimui priimti;
5.Jei trūksta informacijos ar reikiamų dokumentų, prašantysis privalo pateikti;
6.Prašymas (skundas) nagrinėjamas, bet, jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimas nepriskirtinas seniūnijos kompetencijai, persiunčiama kitai institucijai, pasilikus prašymo kopiją;
7.Prašymai (skundai) išnagrinėjami per 20 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
8.Atsakymas į prašymo (skundo) nagrinėjimą pateikiamas raštu.
PAS3977
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems