Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kazlų Rūdos savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kazlų Rūdos savivaldybė
Pavadinimas
Kazlų Rūdos savivaldybė
Adresas
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Adresas internete
Telefonas
+370 3 43 95276
Faksas
+370 3 43 95276
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, Pietų pertrauka: 12-12:45 val.
Paslaugos aprašas
Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai.
Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, gali būti įrašomi į sudaromus sąrašus, perrašomi iš vieno sąrašo į kitą sąrašą bei išbraukiami iš jų.
Šeimos ar asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:
1. kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje arba jie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau gyvena Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;
2. jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3. jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis (asmuo, kuriam nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis) arba asmuo, sergantis litinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Sudaromi šie šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašai:
1. Jaunų šeimų;
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos.
4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.
Jeigu šeima ar asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašytiems į kitą sąrašą, jie gali būti perrašomi į atitinkamą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše laikotarpį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Šeima ar asmuo, turintis teisę į savivaldybės socialinį būstą, įrašomas į atitinkamą sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, perrašomas į kitą sąrašą arba atsisakoma įrašyti į sąrašą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą;
2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už kalendorinius metus;
3. Į Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
5. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija, jei asmuo yra neįgalus arba šeimoje yra neįgalus asmuo;
6. Pažyma iš gydymo įstaigos, patvirtinanti, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, jei asmuo arba šeimos narys, serga tokios ligos sunkia forma;
7. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos:
7.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
7.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
7.3. mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
8. Šeimos sudėties pažyma;
9. Asmens dokumento kopija;
10. Kiti dokumentai, pareikalavus Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Greta Juškėnaitė
Pareigos: Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 834368631
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: greta.juskenaite@kazluruda.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio skyriaus specialistas patikrina pateiktą prašymą ir dokumentus ir teikia klausimą dėl asmens ar šeimos įrašymo į sąrašą socialiniam būstui gauti, svarstyti Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių būstų tikslinio panaudojimo komisijai (toliau tekste – Komisija).
Jei Komisija, nustato, kad asmuo turi teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, Ūkio skyriaus specialistas ruošia administracijos direktoriaus įsakymo projektą ir raštu informuoja nuomininką apie įtraukimą į sąrašą, rašte nurodomas sąrašas, į kurį yra įrašyta ar perrašyta šeima ar asmuo, ir eilės numeris sąraše. Kiekvienos į sąrašus įrašytos šeimos ar asmens dokumentai segami į atskiras bylas ir saugomi Ūkio skyriuje.
Jei Komisija, nustato, kad asmuo neturi teisės į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, Ūkio skyriaus specialistas apie tai raštu informuoja asmenį ar šeimą, nurodant priežastį, dėl kurios jie negali būti įrašyti į sudaromus šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai yra tvirtinami administracijos direktoriaus įsakymu ne dažniau kaip kartą per mėnesį.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. A1-195 patvirtinto Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 2 priedo formą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti įstatymas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti arba išsinuomoti įstatymas
Pavadinimas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimu Nr. TS V(22)-2782 patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas
Nuoroda http://kazluruda.lt/index.php?-347341048
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimu Nr. TS V(22)-2782 patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimu Nr. TS V(22)-2782 patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Socialinis būstas, sąrašas, parama būstui, būsto nuoma
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio skyriaus specialistas patikrina pateiktą prašymą ir dokumentus ir teikia klausimą dėl asmens ar šeimos įrašymo į sąrašą socialiniam būstui gauti, svarstyti Kazlų Rūdos savivaldybės socialinių būstų tikslinio panaudojimo komisijai (toliau tekste – Komisija).
Jei Komisija, nustato, kad asmuo turi teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, Ūkio skyriaus specialistas ruošia administracijos direktoriaus įsakymo projektą ir raštu informuoja nuomininką apie įtraukimą į sąrašą, rašte nurodomas sąrašas, į kurį yra įrašyta ar perrašyta šeima ar asmuo, ir eilės numeris sąraše. Kiekvienos į sąrašus įrašytos šeimos ar asmens dokumentai segami į atskiras bylas ir saugomi Ūkio skyriuje.
Jei Komisija, nustato, kad asmuo neturi teisės į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, Ūkio skyriaus specialistas apie tai raštu informuoja asmenį ar šeimą, nurodant priežastį, dėl kurios jie negali būti įrašyti į sudaromus šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai yra tvirtinami administracijos direktoriaus įsakymu ne dažniau kaip kartą per mėnesį.
PAS32708
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems